Nyheter

GS anmäler Stora Enso

GS-facket agerar nu mot Stora Enso och skickar en formell avvikelseanmälan till certifieringssystemen FSC och PEFC. GS anser att Stora Enso inte lever upp till standardernas principer om att gynna det lokala näringslivet när bolaget väljer att inte förlänga avtalet med lokala entreprenörer och anlitar en entreprenör med säte i en annan del av landet och vars personal utgörs av migrantarbetare.

Stora Enso uppbär certifiering genom skogsstandarderna FSC och PEFC, två av världens största certifieringssystem för skog. Den som får certifiera sitt virke med FSC eller PEFC förbinder sig att följa en uppsättning regler och riktlinjer för hur skogen brukas. Detta så att den som köper en produkt med FSC eller PEFC-logga ska veta att produkten kommer från ett hållbart skogsbruk.

FSC och PEFC ställer båda krav på att skogen ska brukas på ett så hållbart sätt som möjligt ur såväl miljö, socialt och ekonomiskt perspektiv. Den som certifierar sitt virke måste alltså förhålla sig till vissa regler som rör bland annat avverkningsmetoder och arbetsvillkoren för skogsarbetaren, för att ta några exempel.

Både FSC och PEFC ställer också krav på att certifikatsinnehavaren ska erbjuda rimliga möjligheter till sysselsättning samt utbildning för lokalsamhällets entreprenörer och leverantörer.

GS menar att Stora Enso som certifikatsinnehavare bryter mot standardernas regler om att erbjuda dessa möjligheter när bolaget väljer att inte förlänga avtalen med lokala entreprenörer för att istället ta in en entreprenör med säte i en annan del av landet och vars personal utgörs av migrantarbetare.

GS vill att certifieringssystemen markerar mot Stora Enso och att bolaget agerar i linje med certifieringens kriterier.

Om certifieringssystemen FSC och PEFC anser att Stora Enso agerar inom ramen för regelverket i denna fråga kommer det skada certifieringens trovärdighet. Den som köper en produkt med FSC eller PEFC logga ska veta att skogen brukats på ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart vis.