Tag: Rejlers

Rejlers fördjupar samarbete med Better Energy genom nytt ramavtal

Rejlers fördjupar samarbetet med Better Energy AS, ett ledande företag inom solcellsenergi, genom ett nytt ramavtal med deras s…Rejlers central partner med att säkra av H2 Green Steels stålverk i Boden

Rejlers har varit en central partner i arbetet med att säkra koncessionen för anslutningen av…Rejlers skapar förutsättningar för koldioxidnegativ elproduktion hos Vanda Energi

Vanda Energi har valt Rejlers som EPCM-leverantör i samband med uppförandet av en ny storskalig elpanna vid kraftvärmeanläggningen Mårtensdal i Vanda, Finland. Projektet…Rejlers vinner avtal för Huddinge Samhällsfastigheter

Rejlers har ingått ett avtal med Huddinge Samhällsfastigheter för den första fasen av ett…Rejlers tecknar ramavtal om solparker

Rejlers har ingått ett ramavtal med…Rejlers förvärvar ledande kunskapsbolag inom elkraftsbranschen

Rejlers har tecknat avtal om att förvärva 100 % av aktierna i…CoGig och SSAB i samarbete med fokus på jämställdhet inom teknik

SSAB har valt att bli partnerföretag till talangprogrammet Female Technical Engineer som drivs av CoGig, i syfte att få fler kvinnor och…Talga väljer Rejlers som partner för digital utveckling

Talga investerar i anodproduktion i norra Sverige, vilket har potential att väsentligt minska…Rejlers tecknar betydande ramavtal med Statnett

Konsortiet, som leds av Multiconsult, och företagen Rejlers, EFLA, Metier, Jøsok, Sitepartner och…Rejlers tecknar tvåårigt ramavtal med Öresundskraft

Rejlers har tecknat ett ramavtal gällande tekniska konsulttjänster inom el, fjärrvärme och…Kustkaj 2.0

Peab har skrivit kontrakt med Göteborgs Hamn AB för den första fasen som omfattar…Rejlers tecknar EPC-kontrakt för nytt industriprojekt i Finland

Rejlers har tecknat ett betydande EPC-kontrakt (Engineering, Procurement and Construction Contract) med…Rejlers förnyar ramavtal med ett av Sveriges största elnätsbolag

Rejlers har fått ett förnyat tvåårigt ramavtal med möjlighet till förlängning…Rejlers tecknar ramavtal med Copperstone Resources

Rejlers har tecknat ett treårigt ramavtal med Copperstone Resources AB som planerar att återöppna…NYTT uppdrag för Rejlers: Kraftkabelprojekt i transmissionsnätet

Rejlers experter har fått i uppdrag av Svenska kraftnät att vägleda…Rejlers utökar samarbetet med LKAB

Rejlers har fått i uppdrag att utveckla logistiksystemet för…Rejlers vinner nytt uppdrag när Vattenfall säkrar elkraftförsörjningen i Mälardalen

Fram till år 2030 planerar Vattenfall Eldistribution att genomföra stora investeringar i sitt regionnät i…Rejlers tecknar ramavtal med FMV

Rejlers har tecknat ramavtal med FMV (Försvarets materielverk) gällande stöd och expertis i samband med anskaffningen av fasta och mobila strömförsörjningssystem. Ramavtalet l…Rejleres: Erbjuder nu dygnet-runt-övervakningstjänster av vindkraftparker

Rejlers satsar på den starkt växande vindkraftsektorn och erbjuder nu dygnet-runt-övervakningstjänster av vindkraftparker. Genom förvärvet av finska Loiste-koncernens verksamhet för övervakning, kan Rejlers n…Rejlers breddar samarbetet med Fingrid

Rejlers breddar samarbetet med…Rejlers bistår HYBRIT i projektering av demonstrationsanläggning för fossilfri järnsvamp

En viktig del i HYBRIT-initiativet och satsningen på fossilfritt stål är uppbyggnaden av en demonstrationsanläggning i Gällivare, där järnsvamp för första gången…Rejlers rådgivare när industrin i Norge elektrifierar

Industrisektorn är under omställning för att hitta nya sätt att bidra till ökad hållbarhet och effektivitet. I Norge bygger Gyproc världens första koldioxidfria fabrik för gipsskivor. Rejlers bistår…Unikt fjärrvärmeprojekt i Gävle

Rejlers har vunnit uppdraget att bistå Gävle Energi i byggnationen av en ny fjärrvärmeledning mellan Gävle och Sandviken. Projektet görs i samverkan med Sandviken Energi i syfte att…Rejlers vinner uppdrag

Rejlers har vunnit uppdraget att hjälpa Kumbro Stadsnät AB med att öka driftsäkerheten i verksamheten. Rejlers expertis bidrar med nulägesanalys samt i arbetet med att ta fram…..Rejlers förvärvar Kraftkon

Rejlers har förvärvat konsultföretaget Kraftkon Sverige AB som är specialiserade inom elkraft. Med förvärvet stärker Rejlers erbjudandet ytterligare…Rejlers tecknar avtal med Metsä Fibre om elektrifiering av ny bioproduktfabrik i Finland

Metsä Fibre bygger just nu en ny bioproduktanläggning i Kemi, Finland. Rejlers har tecknat ett avtal med Metsä Fibre avseende elektrifiering och instrumentering…E.ON fördjupar samarbetet med Rejlers

Rejlers har tecknat ett brett ramavtal med E.ON gällande tekniska konsulttjänster. Avtalet innebär att Rejlers fördjupar samarbetet med E.ON och…Rejlers förvärvar HydroTerra Ingenjörer

Rejlers har förvärvat konsultföretaget HydroTerra Ingenjörer AB som är specialiserade på tekniska lösningar inom vattenkraft. Förvärvet är ett led i Rejlers tillväxtstrategi och…Nytt avtal om elsäkerhet mellan Elvia och Rejlers

Nätbolaget Elvia har ingått avtal med Rejlers område för elsäkerhet gällande tillsynstjänster i Oslo, område Väst. Avtalet trädde i kraft den 1 januari 2021 och gäller i tre år…Rejlers strategisk rådgivare till Node Pole

Rejlers har utsetts till rådgivare åt Node Pole, som ägs av Vattenfall…Oslos största stadsutvecklingsprojekt väljer Rejlers för elprojektering

Rejlers har valts som leverantör när Oslos största projekt för smart stadsutveckling, Økern Portal, ska förses…