Nyheter

Nytt avtal om elsäkerhet mellan Elvia och Rejlers

Nätbolaget Elvia har ingått avtal med Rejlers område för elsäkerhet gällande tillsynstjänster i Oslo, område Väst. Avtalet trädde i kraft den 1 januari 2021 och gäller i tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år.

Som lokal elmyndighet (DLE) åtar sig Elvia att säkerställa kontroll av elektriska installationer i privatbostäder och på företag. Rejlers kommer att vara utförare av alla tillsynsuppgifter i Oslo Väst. Företaget samarbetar redan med Elvia om tillsynen i Asker och Bærum. Arbetsuppgifterna sträcker sig från eltillsyn av bostäder till revision av företag och elentreprenörer samt informationsverksamhet.

– Vi är glada över att Elvia visar oss detta förtroende. Vi genomför flera tusen kontroller varje år och har också ett stort engagemang när det gäller informationsplikten. I samarbete med brandkåren har vi bland annat undervisat om elsäkerhet för sjätte- och niondeklassare, säger Asbjørn Hilde, ansvarig för Rejlers Elsikkerhet.

Vem som får tillsyn när är baserat på olika riskbedömningar, såsom tidigare tillsyn, systemets ålder och verksamhetstyp. Tillsynsuppdraget hjälper till att förebygga olyckor och elbränder. Omkring hälften av alla bränder i byggnader uppstår till följd av fel i elsystemet eller felaktig användning av elektrisk utrustning.