Nyheter

Rejlers rådgivare när industrin i Norge elektrifierar

Industrisektorn är under omställning för att hitta nya sätt att bidra till ökad hållbarhet och effektivitet. I Norge bygger Gyproc världens första koldioxidfria fabrik för gipsskivor. Rejlers bistår med rådgivning och nytänkande i projektet som exemplifierar elektrifieringen av industrisektorn i landet.

Det är företaget Glava som står bakom elektrifieringen av gipsplattefabriken i norska Fredrikstad. När anläggningen står klar 2023 kommer Gyproc att minska de årliga utsläppen av koldioxid med mer än 23 000 ton, samtidigt som produktionskapaciteten ökar med 40 procent. Rejlers projekterar strömförsörjningen som ska ersätta naturgasen som för närvarande används för förbränning och torkning av gipsskivorna.

För franska Saint-Gobain, som äger Glava, är elektrifieringen av Fredrikstadsfabriken ett strategiskt pilotprojekt för de 70 motsvarande fabrikerna runt om i världen. Rejlers är en av Norges ledande aktörer inom leveranser till kraftindustrin, och positionerar sig nu på denna marknad.

– Energi är vår kärnkompetens och ett område där vi har 75 års erfarenhet. Samtidigt är det första gången vi omvandlar en befintlig fabrik, som använder gas, till en koldioxidfri fabrik. Vår styrka ligger både i vår egen expertis och i vårt breda nätverk av partners, som gör att vi kan ta oss an den här typen av komplexa projekt, säger avdelningschef Jørn Rune Mikalsen på Rejlers i Norge.

För att förse anläggningen i Fredrikstad med tillräckligt med el byggs två nya nätstationer med totalt sju transformatorer, som kommer att inrymma tekniska installationer till Norges Nett, som äger ställverken. Anläggningen kommer att ha en energiförbrukning på cirka 240 GWh per år, vilket motsvarar energiförbrukningen för cirka 20 000 norrmän.

– Som en stor aktör i branschen har vi ett ansvar att ta ledningen i det gröna skiftet. Det är vi stolta över att vi gör nu. Projektet är omfattande och utmanande, men som tur är har vi kompetenta medarbetare och bra externa rådgivare med expertis inom området, vilket säkerställer att övergången till el blir så smärtfri som möjligt. Förutom att det är viktigt i ur miljösynpunkt, gör omställningen oss också mer konkurrenskraftiga, säger Bjørn Olsen, fabrikschef på Gyproc i Fredriksstad.  

På bilden: Bjørn Olsen fabrikschef Gyproc Fredrikstad