Nyheter

Kustkaj 2.0

Peab har skrivit kontrakt med Göteborgs Hamn AB för den första fasen som omfattar förstudie, projektering och planering av uppdatering av Kustkaj 2.0 vid Energihamnen i Göteborg där Eurocon, som är en del av Rejlers, ansvarar för processdelen.

Göteborgs hamn, som är den största i Skandinavien, har anlitat Peab i ett samverkansavtal för att sätta ramarna för projekt Kustkaj 2.0 som innebär en ny och uppgraderad kajanläggning för lastning och lossning av flytande energiprodukter. Projektet kommer att innefatta geotekniska förbättringar, ny grund, rivning och nybyggnad av 300 meter kaj och i vissa delar även ny processlayout och utrustning. Eurocon kommer att ansvara för processdelen som innefattar undersökning av hur processen påverkas under byggnationen.

Energihamnen i Göteborg är viktig för energiförsörjningen i hela landet. Här anlöper cirka 2200 tankfartyg varje år och 22,3 miljoner ton energiprodukter hanteras. Under byggnationen av den nya kustkajen kommer fartyg att kunna anlöpa och pågående verksamhet kunna vara i drift.

Projektet har ett stort miljöfokus och hållbarhet genomsyrar all verksamhet för att minimera miljöpåverkan i syfte att nå både Peab och Göteborgs Hamn AB:s miljömål.

Förstudie och förprojektering startar under Q4 2023 och byggnadsarbeten är planerade att starta under Q1 2026 och pågå fram till Q1 2031.

Mer information om projektet här:

https://www.goteborgshamn.se/Om-oss/hamnens-projekt/kustkajen-2.0