Nyheter

Rejlers tecknar EPC-kontrakt för nytt industriprojekt i Finland

Rejlers har tecknat ett betydande EPC-kontrakt (Engineering, Procurement and Construction Contract) med Aurora Kilpilahti avseende projektering, byggnation och testning av ny transformatorstation i Borgå, Finland. Nätstationen ska bidra till att utveckla och stärka Auroras elnät i Sköldvik industriområde, ett viktigt nav för cirkulär ekonomi i Norden. Projektet beräknas vara klart våren 2025.

Avtalet omfattar elprojektering av transformatorstationen, planering och konstruktion av byggnaden, all elektrisk utrustning som behövs för eldistribution samt installation, testning och idrifttagning. Dessutom ansvarar Rejlers för byggplatsledning och säkerhet.

Aurora är en finsk elnätspartner för branschen och stödjer sina kunder i arbetet med att skapa en fossilfri och alltmer elektrifierad produktion.

– Storskaliga elnätsprojekt kräver ett bra samarbete och tydlig interaktion under hela projektet. Rejlers har varit en pålitlig partner för oss i tidigare leveranser och vi ser framför oss att samarbetet kommer att bli framgångsrikt också i detta viktiga projekt, säger Jyrki Havukainen, platschef på Aurora Kilpilahti Oy.

– EPC-projekt kräver specifik expertis och stark projektledning. Vi har tidigare levererat EPC-projekt och krävande el-projekteringstjänster till Aurora samt varit en partner inom el-, instrumenterings- och automationsprojektering i Sköldvik-området under många år. Det här projektet stärker vårt samarbete ytterligare, säger Samuli Kyttälä, divisionschef för Industry på Rejlers i Finland.

Foto: Kosti Keistinen