Tag: prediktivt underhåll

Svensk teknik förhindrade över 6 300 oljeutsläpp under 2023

Med hjälp av Gomeros kontrollutrustning SIPP förhindrades under förra året drygt 6 300 utsläpp av olja…Singapores satsning på hållbar energi – en möjlighet för Gomero

Gomero valdes tidigare i år ut som ett av företagen som får delta i…Western Power beställer SIPP

Gomeros återförsäljare KingHill har erhållit första ordern från Western Power, ett delstatligt…Ellevio utökar sin beställning efter pilotprojekt med Gomeros SIPP Hub

För att få snabb och säker tillgång till data från kritisk utrustning på transformatorstationer har Ellevio genomfört…SIPP Hub hjälper Ellevio gå från schemalagt till prediktivt underhåll

En påbörjad pilotinstallation av kontrollutrustningen SIPP Hub skapar förutsättningar för Ellevio att arbeta…Härryda Energi möter miljökrav och frigör resurser med SIPP

På Härryda Energi är den främsta uppgiften att leverera trygg och säker el till de cirka 15 000 kunderna. I det ingår att arbeta hållbart och samtidigt hushålla med den kompetens och de resurser som finns i den egna organisationen. Härryda Energi…Ny forskning sparar stora värden hos stålindustrin

I ett nära samarbete med Sandvik, SSAB, Ovako och ABB, tas nu nästa steg när…Oberoende australisk myndighet verifierar Gomeros kontrollutrustning SIPP

I en ny rapport utförd av det…Tysk myndighet för byggteknik ger Gomero Group utökat tekniskt godkännande

Gomero Group AB erhåller ett utökat tekniskt godkännande för kontrollutrustningen SIPP från DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik). DIBt är en teknisk myndighet och tjänsteleverantör för byggsektorn. Myndigheten…Stort intresse för Gomeros kontrollutrustning SIPP när Australiens elnät moderniseras

Trots att kontinenten bara har 25 miljoner invånare innebär dess storlek att Australien har ett elnät som…”SIPP redo för bredare utrullning i Tyskland”

Gomero har med sin partner och återförsäljare Karberg & Hennemann tagit de första stegen in på den krävande tyska marknaden. Bland kunderna finns Deutsche Bahn som använder.-..Gomero rekryterar en CFO och IR-ansvarig

Nils Lindgren är 46 år och har en gedigen bakgrund inom finans, ekonomi och affärsutveckling. Nils har erfarenhet från noterade bolag, såväl mindre tillväxtbolag som…Framtidens driftsäkerhet: Effektiv digitalisering av underhållet

För att möta utvecklingen kommer ett modernt och kostnadseffektivt underhållsarbete vara en avgörande framgångsfaktor. En effektiv digitalisering av underhållet…