Nyheter

”SIPP redo för bredare utrullning i Tyskland”

Gomero har med sin partner och återförsäljare Karberg & Hennemann tagit de första stegen in på den krävande tyska marknaden. Bland kunderna finns Deutsche Bahn som använder kontrollutrustningen SIPP för att säkra sina transformatorgropar från oljeläckage.

Karberg & Hennemanns Michael Cornelius ser nu ljust på möjligheterna att växla upp och få ett bredare genomslag på den tyska elnätsmarknaden som omfattar cirka 10 000 nätstationer.

Utvecklingen i Tyskland drivs bland annat på av behovet att modernisera en infrastruktur som till större delen byggdes på 50-, 60- och 70-talet. Nya hårdare lagkrav som reglerar gränsvärden för oljeutsläpp bidrar också, liksom en ökad elektrifiering och behovet att digitalisera och effektivisera underhållsarbetet.

Naturlig del av ett smartare elnät

Deutsche Bahn har under våren 2020 gett SIPP tekniskt godkännande vilket innebär att kontrollutrustningen uppfyller högt ställda krav på produktkvalitet och datasäkerhet i en uppkopplad miljö. Välkända tyska elnätsbolag har också genomfört lyckade pilotinstallationer av SIPP.

– Tyskland står inför omfattande investeringar i elnätet. SIPP är en naturlig del av ett smartare elnät som på ett säkert sätt kan möta kraven på säkerhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet. Med SIPP följer bättre möjligheter att digitalisera underhållsprocesser samtidigt som man möter allt hårdare miljökrav. Tillsammans med lyckade lokala installationer gör det sammantaget att utsikterna ser bra ut i Tyskland. Marknaden känns redo att ta till sig de mervärden som Gomero och SIPP erbjuder, säger Michael Cornelius.

– På samma sätt som i Sverige är det till stor del mät- och kommunikationssystem som behöver utvecklas i det tyska elnätet. Liksom i Sverige behöver man också säkerställa att den el som produceras i en del av landet kan brukas i en annan del. I Tysklands fall handlar det om att förnybar el som produceras i norr ska nå industrierna i söder. Det bidrar till behovet av att investera i elnätet för att göra det smartare och mer effektivt. De tyska nätstationerna ligger dessutom ofta på svårtillgängliga platser. SIPP är i det sammanhanget en viktig komponent som kan göra stor skillnad, kommenterar Jan-Eric Nilsson, vd för Gomero Group.

Paketering av hårdvara och tjänst viktigt

De senaste åren har den tyska marknaden fått en betydligt mer positiv inställning till den typen av molntjänster som Gomero tillhandahåller och som analyserar data från SIPP. Många produktbolag tittar idag på möjligheten att skapa IoT-plattformar som samlar in data från mängder av uppkopplade enheter och hitta en abonnemangsbaserad affärsmodell. Till skillnad från dessa har Gomero redan gått igenom den processen och har i dag en fungerande och väl etablerad affär.

– Den tyska marknaden är konservativ och ligger efter den svenska om man ser på det område där Gomero verkar. I Tyskland är man också väldigt krävande vad gäller frågor som rör IT-säkerhet och systembeskrivningar. Här har Gomero nu visat att SIPP klarar de hårdaste kraven vilket är nödvändigt för att ta nästa steg i Tyskland. De har också en väl avvägd paketering av hård- och mjukvara som är mycket attraktiv för elnätsbolag som vill modernisera sin infrastruktur, avslutar Michael Cornelius.