Nyheter

Ellevio utökar sin beställning efter pilotprojekt med Gomeros SIPP Hub

För att få snabb och säker tillgång till data från kritisk utrustning på transformatorstationer har Ellevio genomfört en pilotinstallation med Gomeros kontrollutrustning SIPP Hub. Det aktuella pilot- och valideringsprojektet var inledningsvis avgränsat till mätning och övervakning av SF6-gas men har sedan installationen i juli 2022 nu utökats till en väderstation samt en temperatur- och luftfuktighetssensor i batterirummet.

Medan Ellevio fortsätter att utvärdera projektet och hur de vill integrera olika data har Gomero också kompletterat lösningen med analys och visualisering via sitt egenutvecklade användargränssnitt SIPP Web. Med den skalbara infrastruktur som SIPP Hub erbjuder finns alltid möjligheten att anpassa kringliggande processer efter verksamhetens egna förutsättningar.

– Vi vill hjälpa kunderna genom hela resan mot ett moderniserat, uppkopplat arbetssätt på transformatorstationerna. Att vara lyhörda i dialogen med Ellevio är viktigt och gör att vi kan bygga vidare tillsammans. Efter den initiala installationen av SIPP Hub har vi kunnat addera ett antal sensorer och system. Det gör att vi nu kan lösa nya problem på ett strukturerat sätt. Vi tror att det är ett bättre sätt att jobba än att försöka implementera stora komplexa lösningar som ska lösa allt på en gång, säger Malin Giselsson, CTO på Gomero.

– Genom att godkänna Gomeros plattform för insamling av data behöver vi inga tidskrävande valideringsprocesser för att koppla upp ytterligare komponenter, internt benämns det till och med som ”Gomero-data”. Vi är i ett skede där vi vill koppla upp allt fler enheter för att snabbt kunna ta rätt prediktiva beslut baserad på insamlad data. Då är det extra viktigt att det är enkelt att kunna montera fler sensorer och mätpunkter på våra apparater som kan samla in data för prediktiva analyser, kommenterar Mattias Airiman, Analyses and Strategy Manager, Network Operation, Ellevio.

Viktigt steg mot ett ökat prediktivt underhåll

När världen elektrifieras måste underhållet av elnätet bli smartare. Genom att ansluta sensorer till SIPP Hub och samla in realtidsdata som med AI-analys kan upptäcka avvikelser går det nu att i förväg få en bild av underhållsbehovet av viktiga komponenter på transformatorstationen. När SIPP Hub är installerad finns också den infrastruktur som krävs för att enkelt och kostnadseffektivt ansluta fler sensorer.

– När Ellevio som är en av de största aktörerna på marknaden investerar i ny, hållbar teknik brukar det ge effekt hos branschkollegor. De kan nu se att SIPP Hub är en väl fungerande skalbar lösning för proaktivt underhåll, avslutar Malin Giselsson.

Om SIPP och SIPP Hub

Gomero har med sin uppkopplade kontrollutrustning SIPP under lång tid erbjudit detektion av oljeläckage från transformatorn och automatisk miljösäkring av oljefångstgropen under transformatorn. Med SIPP Hub skapas helt nya möjligheter att koppla in fler sensorer och utnyttja Gomeros etablerade och säkra infrastruktur för att samla in och analysera mer data från fler utrustningar på transformatorstationen.

SIPP Hub möjliggör för kunderna att fortsätta övergången till prediktivt underhåll genom uppkoppling av fler utrustningar på transformatorstationen. SIPP möter samtidigt kundernas högt ställda krav på hållbarhet, säkerhet och ekonomi. SIPP är marknadsledande i Sverige och hjälper över hundra elnätsägare i nio länder med prediktivt underhåll på transformatorstationen.