Nyheter

Tysk myndighet för byggteknik ger Gomero Group utökat tekniskt godkännande

Gomero Group AB erhåller ett utökat tekniskt godkännande för kontrollutrustningen SIPP från DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik). DIBt är en teknisk myndighet och tjänsteleverantör för byggsektorn. Myndigheten spelar sedan många år en avgörande roll i byggbranschen. Med sina godkännanden och bedömningar säkerställer myndigheten byggarbetarnas säkerhet samtidigt som den främjar utvecklingen av innovativa byggprodukter och nya tekniker.

SIPP kontrollutrustning är Gomeros egenutvecklade uppkopplade enheter för detektion av oljeläckage från transformatorn, kontroll av att oljefångstgropen är tät samt att säkerställa att transformatoroljan alltid ryms i oljefångstgropen vid ett eventuellt haveri. SIPP systemövervakas dygnet runt året om. SIPP har ett digitalt processtöd för installation och prediktivt underhåll via webbgränssnitt och app inklusive gränssnitt för integration mot kundens affärs- och underhållssystem.

– DIBt är allmänt känt i branschen som det tyska tekniska godkännandeorganet och ett ledande europeiskt bedömningsorgan. Godkännandet är därför ett stort steg närmare fler kommersiella leveranser av SIPP men också ett bevis på att samtliga stationära modeller av SIPP lever upp till den tyska marknadens högt ställda krav på datasäkerhet och dataklassificering i en uppkopplad miljö, säger Jan-Eric Nilsson, VD på Gomero.

SIPP är marknadsledande i Sverige och hjälper över hundra elnätsägare i nio länder att kontrollera och säkerställa att ingen kylolja från transformatorn kommer ut i naturen.

DIBt besitter teknisk expertis och erfarenhet från cirka 220 anställda samt över 570 externa experter inom forskning, industri och offentlig förvaltning. Myndigheten har samarbete och dialog med partner och experter – på nationell, europeisk och internationell nivå.