Nyheter

Gomero rekryterar en CFO och IR-ansvarig

Nils Lindgren är 46 år och har en gedigen bakgrund inom finans, ekonomi och affärsutveckling. Nils har erfarenhet från noterade bolag, såväl mindre tillväxtbolag som större internationella koncerner.

– Nils Lindgren tillträder sin nya befattning den 1 april 2021 och tillför Gomero viktig strategisk och operativ kompetens inför bolagets nästa steg på sin tillväxtresa, säger Jan-Eric Nilsson VD på Gomero.

Nils kommer närmast från en tjänst som Director – Corporate Finance hos AB Volvo, där han bland annat arbetat med förvärv och avyttringar, policyutveckling och kapitalstruktur under 10 år.

– Gomero är ett tillväxtbolag med en stark finansiell position, struktur och en etablerad skalbar affär. Jag känner starkt för att komma tillbaka i SME-miljön, där jag kan vara med och påverka och förbättra arbetssätt och strukturer för att nå bolagets mål och visioner, säger Nils Lindgren.

– Nils kommer att driva och utveckla ekonomifunktionen, utveckla Gomeros IR-arbete samt delta i det strategiska arbetet, i syfte att tydliggöra koncernstrukturen och bolagets uppkopplade affär, avslutar Jan-Eric Nilsson.