Nyheter

Oberoende australisk myndighet verifierar Gomeros kontrollutrustning SIPP

I en ny rapport utförd av det NATA-ackrediterade ChemCentre i Perth verifieras och valideras att Gomeros kontrollutrustning SIPP har noggrannheten och kapaciteten att detektera mineralolja och esterolja ner till 1 PPM.

SIPP är en kontrollutrustning för prediktivt underhåll på transformatorstationer. SIPP detekterar oljeläckage från transformatorn, att oljefångstgropen är tät samt att det vid underhållstömning av vatten ur oljefångstgropen säkerställs att ingen transformatorolja kommer ut i naturen. SIPP systemövervakas dygnet runt året om.

Kontrollutrustningen har digitalt processtöd för installation och prediktivt underhåll via webinterface och app, inklusive interface för integration mot kundens affärs- och underhållssystem.

– Alla anläggningsägare är ansvariga för att reducera risken för påverkan på miljön orsakad av deras egen infrastruktur. Med Australiens allt strängare statliga krav är det viktigt för anläggningsägare att veta vad deras befintliga säkerhetsutrustning kan upptäcka och om det finns några begränsningar. Efter den här valideringen kan anläggningsägarna nu vara säkra på att SIPP är en verifierad lösning med mycket god kapacitet att detektera mineralolja och esterolja, säger Jonas Lindholm KingHill SIPP Pty Ltd, Gomeros lokala partner i Australien.

– Verifieringen är ett viktigt steg framåt för att möjliggöra fler kommersiella leveranser av SIPP på den australiska marknaden där riskreducering står mycket högt på agendan, säger Jan-Eric Nilsson, VD för Gomero.

– Det finns ingen australisk standard som den innovativa SIPP-lösningen inte uppfyller idag, men flera potentiella kunder i regionen har separat begärt en formell lokal validering av SIPP:s oljecellskapacitet och noggrannhet. Samtidigt som SIPP har genomgått mycket krävande tester och valideringar på andra marknader har vi nu en formell validering även för Australien, avslutar Jonas Lindholm.

Det NATA-ackrediterade ChemCentre i Perth är en av de ledande analytiska kemianläggningarna i Australien. ChemCentre grundades för mer än 100 år sedan och har en lång historia av att tillhandahålla kunskap och teknik för att stödja kunder från både statlig och privat sektor.