Tag: Dagens samhälle

Debatt: ”Se till att kommunerna får ersättning för vindkraften”

”Ett regelverk som säkerställde en fullgod ersättning till kommunerna skulle…Pär Dalhielm, Svenskt Vatten: ”Vatten och avlopp blir kommunernas nästa kris”

”Vi ser en uppenbar risk för att VA-beredskapsutredningen inte kan hantera finansieringsfrågan…Svensk Vindkraft: ”Presentera konkreta förslag om vindkraften”

”Eftersom Moderaterna glädjande nog vill att fastighetsskatten för vindkraft…Energimyndigheten: ”Satsa på lokal och regional energiplanering”

”Klimatnytta, stärkt näringsliv och ökad försörjningstrygghet. Energiomställningen…Andreas Löwenhöök (M), oppositionsråd i Skellefteå: ”Säg ja till kärnkraft i den egna kommunen”

”Ska kärnkraften byggas ut behövs det proaktiva kommunpolitiker…Debatt: ”Skärpta EU-krav kan straffa svenska reningsverk”

”Risken finns att svenska kommuner inte kan bygga ut sina…Johan Grafström, VD Ratio: ”Ta bort kommunalt veto för vindkraft”

”Ett vindkraftverk är att betrakta som vilket…Debatt: ”Se innovation som en självklar del i upphandlingen”

”Vi uppmanar kommun- och regionchefer, liksom politiken, att efterfråga innovation…Centerpartiet, Lidingö: ”Gör kärnkraftsetableringen attraktiv för lokalsamhället”

”Utan ett positivt beslut i kommunfullmäktige blir inga…Debatt: ”Regeringen slår undan benen för förslag om vindkraft”

”Det är högst rimligt att lokalsamhället…Copy of Sex LO-förbund i upprop: ”Rädda branschskolorna från nedläggning!”

”Kompetensbristen ökar under kommande år. Då är det bakvänt…Debatt: ”Gör Gotland till ett testområde för elflyg”

”Vi har startat ett nätverk för ett mer klimatsmart resande. Varje årgenomförs tusentals flygresor…Debatt: ”Myndigheter måste våga testa nya arbetssätt”

”Skapa en Samverkansaccelerator för effektivare…Debatt: ”Företag som vill riva andras hus bör stå för hela kostnaden”

”I dag får gruvföretag intäkterna medan de boende tvingas stå för merkostnaden för nya bostäder.”…Miljöpartiet: ”Inför en elbonus för att öka vindkraftsutbyggnaden”

”Det är enkelt att vara överens om att mer ren el behövs, men svårare…Sex av tio kommuner saknar en strategi för sin skogsförvaltning

Kommunernas och regionernas samlade skogsinnehav täcker en yta som motsvarar hela Gotland Fårö och en bit ut i havet. Mest av alla äger Malung-Sälen Vilhelmina och Borås visar Dagens SamhälleFöreträdare för 18 regioner: ”EU:s förslag skulle slå hårt mot svenskt skogsbruk”

”Ett aktivt och hållbart skogsbruk är bättre ur klimatsynpunkt…Debatt: ”Kommuner, säg ja till vindkraft för att få lägre elpriser”

”Utbyggd vindkraft ger kommuner pressade…Debatt: ”Långa tillståndsprocesser för gruvor är skadliga för alla parter”

”Långa tillståndsprocesser för gruvor är skadliga för alla parter. Vi har tre förslag…Svensk Vindkraft: ”Kommunerna är nyckelaktörer för att industrin ska förses med grön el”

”Utbyggd vindkraft är ett måste för att möta industrins behov av förnybar och billig el. Kommunerna spelar en avgörande roll för att göra…Region Skånes Effektkommission: ”God el, mycket el och el i rättan tid!”

”Kapacitetsutmaningarna i det svenska elnätet är väl kända vid det här laget och kanske allra mest i Skåne. Nya förutsättningar krävs och vi tar därför ett unikt…