Nyheter

Svensk Vindkraft: ”Presentera konkreta förslag om vindkraften”

”Eftersom Moderaterna glädjande nog vill att fastighetsskatten för vindkraft överförs till kommunerna är nu frågan om kompensation löst.”

Det skriver Per Olofsson, Ordförande, branschföreningen Svensk Vindkraft, Andreas Wickman, Styrelsemedlem, Svensk Vindkraft och Staffan Engström, Medlem, Svensk Vindkraft i en debattartikel i Dagens Samhälle:

”Vid Moderaternas partistämma i september kom det glädjande beskedet att partiet nu accepterar att den statliga fastighetsskatten för vindkraft överförs till kommunerna. Det var den lösning som den statliga Incitamentsutredningen (SOU 2023:18) hade velat lämna men inte fick, på grund av sina direktiv.”

Läs hela debattartikeln här:

www.dagenssamhalle.se