Nyheter

Region Skånes Effektkommission: ”God el, mycket el och el i rättan tid!”

”Kapacitetsutmaningarna i det svenska elnätet är väl kända vid det här laget och kanske allra mest i Skåne. Nya förutsättningar krävs och vi tar därför ett unikt initiativ för att komma tillrätta med elförsörjningsfrågan”.

Det skriver ett antal företrädare för Region Skånes Effektkommission i en debattartikel i Dagens Samhälle:

”Marginalerna i södra Sveriges elsystem blir allt mindre, vilket bland annat visade sig sommaren 2020 då stabiliteten var hotad. Det räcker inte att det finns el i Norrland om den inte når Skåne. Mer hållbar lokal elproduktion krävs för att trygga försörjningen och att rusta oss för både köldknäppar och den nödvändiga elektrifieringen.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/god-el-mycket-el-och-el-i-rattan-tid-35480

Bild av Martin Wilson