Tag: Örnsköldsvik

Bill Gates-grundade Breakthrough Energy Catalyst stöttar FlagshipONE i Örnsköldsvik

Bill Gates-grundade Breakthrough Energy Catalyst, Europeiska investeringsbanken och EU-kommissionen stöttar FlagshipONE. När det står klart år…Fossilfri el i ledningen till Cinis Fertilizers produktionsanläggning i Örnsköldsvik

Från och med första kvartalet 2024 kommer Cinis Fertilizer att producera…Liquid Wind inleder samarbete med Umeå Energi för etablering av elektrobränsleanläggning i Umeå

En förstudie som Liquid Wind genomfört i samarbete med Umeå Energi visar att….Ny vd för Övik Energi

Roland Nordin blir ny vd för Övik Energi. Han tillträder som ny vd i bolaget…Ørsted uppför e-metanolanläggning i direkt anslutning till kraftvärmeverket i Örnsköldsvik

Beslutet innebär att Övik Energi får ännu en stor kund i industriområdet High Coast Innovation Park. Leveranserna…Eurocon har fått projekteringsuppdrag för Cinis Fertilizers nya anläggning för produktion av cirkulärt och fossilfritt mineralgödsel

Cinis Fertilizer kommer att producera miljövänligt…Restströmmar och biprodukter från Metsä Board skapar etableringsmöjligheter

Restströmmar från Metsä Boards massa- och kartongbruk i Husum, Örnsköldsviks kommun, har…Finansiell milstolpe passerad för Liquid Wind

Liquid Wind, det svenska utvecklingsföretaget…Klart: Stor elanslutning till mineralgödselproduktion i Örnsköldsvik

E.ON Energidistribution och Cinis Fertilizer har slutit avtal om elanslutning till den…Storskaligt e-metanolprojekt inom grönt elektrobränsle

Ørsted har ingått ett avtal med…SCA först ut att testa flishugg från Multi Channel Sweden som ger mindre spill

Framtidens flishugg, som gör att andelen spill i massaindustrin blir mindre, kan vara här. Företaget…