Nyheter

Övik Energi investerar 165 miljoner i Örnsköldsviks elnät fram till 2025

För att hålla takten med ett skarpt accelererat elbehov i samhället gör Övik Energi nu stora investeringar i Örnsköldsviks elnät. Efter en kraftig investering på 90 miljoner kronor under år 2023 fortsätter investeringarna under även under år 2024-2025 med ytterligare 165 miljoner kronor.

Huvuddelen av investeringarna under år 2023 gick till ombyggnad av mottagningsstationen vid Örnsköldsviks sjukhus, en av nätets två transformatorstationer. Även för åren 2024-2025 går större delen av det nya investeringsbeloppet till den andra transformatorstationen, Domsjö Kraftcentral.

– De stora investeringarna vi gör bygger på prognoser om hur energianvändningen både ser ut idag och hur de förväntas se ut i decennier framöver, berättar Jens Indevall, infrastrukturchef på Övik Energi.

Toppmoderna brytarskåp på den nya mottagningsstationen vid Örnsköldsviks sjukhus. Den nya anläggningen har en förväntad livslängd på minst 50 år.

Stora investeringsbehov även i framtiden

Både underhåll och framtidssäkring av elförsörjningen är en stor förutsättning för en fortsatt positiv utveckling av Örnsköldsvik som attraktiv plats för besök, boende och företagsetableringar. Historiskt sett har Övik Energis investeringstakt i lokalnätet årligen legat på drygt 20 miljoner. Likt de överliggande regionnäten har utvecklingsbehovet på senare år ökat kraftigt, med en förväntad årlig investering på cirka 80 miljoner kronor även 2026 och de närmsta åren bortom det.

– Övik Energi har ett starkt nät, men den omfattande energiomställningen vi nu går igenom ställer större krav än någonsin tidigare, berättar Roland Nordin, vd på Övik Energi. Oavsett om du laddar elbilen, producerar egen solenergi eller tillverkar morgondagens gröna lösningar behövs ett underliggande nät med tillräcklig kapacitet för att få det hela att fungera.