Nyheter

Ørsted uppför e-metanolanläggning i direkt anslutning till kraftvärmeverket i Örnsköldsvik

Beslutet innebär att Övik Energi får ännu en stor kund i industriområdet High Coast Innovation Park. Leveranserna kommer i huvudsak att bestå av biogen koldioxid från rökgaserna, ånga, kyla och el. Nyttjandet av biogen koldioxid, som återanvänds i elektrobränslet, kommer att bidra till minskade koldioxidutsläpp.

Den danska energijätten Ørsted har fattat ett slutgiltigt investeringsbeslut att uppföra den planerade elektrometanolfabriken FlagshipONE. Beslutet innebär att Europas största storskaliga produktionsanläggning för elektrobränsle blir verklighet och kommer att byggas i anslutning till Övik Energis kraftvärmeverk i Örnsköldsvik.

Övik Energi och startup-bolaget Liquid Wind fann varandra 2020 och började då tillsammans se på möjligheterna att nyttja Övik Energis biogena koldioxid som en viktig råvara för produktion av e-metanol. Man insåg snart att platsen hade många styrkor i form av mark, tillgång till ånga, el och kyla samt närhet till hamn.

Under 2022 har Ørsted successivt klivit in i projektet och är nu den som kommer att uppföra och äga anläggningen helt i egen regi. Ørsted, som är ett multinationellt energibolag med säte i Danmark, är idag en stor aktör inom främst havsbaserad vindkraft och ser stora möjligheter i Sverige i att producera e-metanol för sjöfarten på grund av landets energiinfrastruktur i form av vindkraft och bioenergi.

Anläggningen kommer att börja byggas under våren 2023 och är planerad att tas i drift under 2025 för att producera 50 000 ton e-metanol per år.

– Vi är mycket glada över att detta projekt kommer att förverkligas och välkomnar Ørsted och FlagshipONE till vår anläggning i Örnsköldsvik, säger Kristina Säfsten, VD på Övik Energi. Förutom att bli en ny och betydande industrikund till Övik Energi kommer detta att innebära minskade klimatutsläpp. Att kunna bidra till förverkligandet av projektet och därmed stödja gröna initiativ är mycket glädjande.

– Vi ser fram emot att bygga FlagshipONE i anslutning till Hörneborgsverket och att bli en del av Örnsköldsviks industriella historia, säger Anders Nordstrøm, operativ chef på Ørsted P2X. Sverige har en stor potential till att bli en nyckelmarknad för produktion av gröna bränslen i Europa och Örnsköldsvik kommer att bli platsen där allt började.

– Vi är stolta över att ha nått ända hit tillsammans med Ørsted och Övik Energi, säger Claes Fredriksson, VD och grundare på Liquid Wind. Att FlagshipONE kommer bli den första elektrobränsleanläggningen i kommersiell skala i Europa är särskilt spännande eftersom vi bryter ny mark och förhoppningsvis inspirerar även andra till att minska koldioxidutsläppen inom sjöfarten. Vi är tacksamma för möjligheten att tillsammans med Övik Energi accelerera den gröna elektrobränsleomställningen i Sverige och Europa.

Om Ørsted

Ørsteds vision är att skapa en värld som helt och hållet drivs av grön energi. Ørsted utvecklar, finansierar, bygger och driver havs- och landbaserade vindkraftsparker, solcellsparker, energilagringsanläggningar, anläggningar för förnybar vätgas och gröna bränslen samt bioenergianläggningar. Ørsted är det enda energibolaget i världen med ett vetenskapligt baserat mål för nettonollutsläpp som har validerats av Science Based Targets-initiativet (SBTi). Ørsted har som mål att leverera en nettopositiv biodiversitetseffekt från alla nya projekt inom förnybar energi som företaget beställer senast från och med 2030. Ørsted är även med på CDP Climate Change A List som en global ledare för klimatåtgärder, utöver att rankas som världens mest hållbara energibolag i Corporate Knights index över de 100 mest hållbara företagen i världen 2022. Ørsted har huvudkontor i Danmark och cirka 7 700 anställda, med två kontor i Sverige. Ørsteds aktier finns listade på Nasdaq Copenhagen (Orsted). 2021 uppgick koncernens intäkter till 77,7 miljarder danska kronor (10,4 miljarder euro). Besök orsted.se eller följ oss på Facebook, LinkedIn, Instagram och Twitter.

Om Liquid Wind

Liquid Wind är en ledande elektrobränsleutvecklare med målet att minska världens beroende av fossila bränslen. Liquid Wind har en gedigen pipeline av elektrobränsleprojekt under utveckling i Norden och målet att nå 8 miljoner ton investeringsbeslutade projekt till 2030. Med huvudkontor i Göteborg och stark närvaro i Köpenhamn har Liquid Wind ca. 30 anställda och ett flertal investerare och partners som Alfa Laval, Carbon Clean, HyCap, Siemens Energy, Topsoe och Uniper. Besök liquidwind.se eller följ oss på LinkedIn och Twitter.