Nyheter

Bill Gates-grundade Breakthrough Energy Catalyst stöttar FlagshipONE i Örnsköldsvik

Bill Gates-grundade Breakthrough Energy Catalyst, Europeiska investeringsbanken och EU-kommissionen stöttar FlagshipONE. När det står klart år 2025 blir FlagshipONE i Örnsköldsvik Europas största anläggning för produktion av gröna bränslen, e-metanol, till sjöfarten. Bränslet gör det möjligt att uppnå en koldioxidreduktion med >95 % jämfört med konventionella fossila bränslen. FlagshipONE är Ørsteds största och mest strategiska satsning inom Power-to-X globalt. Ørsted är aktivt inom havsbaserad vindkraft och gröna bränslen i Sverige.

Ørsted meddelar i dag under COP 28 att EU Catalyst Partnership, som inkluderar den Bill Gates-grundade investeringsplattformen för att accelerera utvecklingen av klimatteknik, Breakthrough Energy Catalyst, världens största multilaterala finansinstitut, Europeiska investeringsbanken, samt Europeiska kommissionen gemensamt kommer att stötta Ørsteds FlagshipONE-projekt i Örnsköldsvik.

Det unika partnerskapet bekräftar projektets innovationskraft och understryker dess potential att bidra till sjöfartens gröna omställning. FlagshipONE är Europas största anläggning för produktion av grönt e-metanol och är just nu världens starkaste bevis på att koldioxidneutral sjöfart är möjligt.

Breakthrough Energy Catalyst är en unik modell som sammanför den offentliga och privata sektorn för att finansiera och skala upp ny klimatteknik. Breakthrough Energy Catalyst kommer att förvärva 15 % av ägarskapet i FlagshipONE och därutöver ge ett bidrag till projektet, under förutsättning att finansieringsvillkoren uppfylls.

Målet med finansieringen som stöttar projektet är att göra det möjligt för Ørsted att teckna långsiktiga leveransavtal med köpare, vilket skapar en ny modell där sjöfartsindustrin kan köpa gröna bränslen för framtida bruk och därmed hjälpa till med att säkra det kapital som behövs för att skala upp produktionen av dessa bränslen.

Dessutom förväntas FlagshipONE att få ett bidrag från Horizon Europe (EU:s forsknings- och innovationsprogram) och en investering i form av quasi-equity från Europeiska investeringsbanken och genom InvestEU-programmet. EU-finansieringen för partnerskapet kommer från Horizon Europe och EU:s innovationsfond inom ramen för InvestEU, enligt de etablerade styrningsförfarandena. EU-finansieringen kommer att bidra till den första kommersiella tillämpningen av tekniken bakom FlagshipONE.

FlagshipONE håller just nu på att byggas i Örnsköldsvik i norra Sverige och är Europas största anläggning för produktion av grön e-metanol. FlagshipONE förväntas producera upp till 55 000 ton e-metanol varje år och ska göra det möjligt för köpare av gröna bränslen inom sjöfarten att uppnå en koldioxidreduktion med >95 % jämfört med konventionella fossila bränslen.

Sebastian Hald Buhl, Sverigechef på Ørsted:

Vi på Ørsted är otroligt stolta över partnerskapet med det Bill Gates-grundade Breakthrough Energy Catalyst, Europeiska investeringsbanken och EU-kommissionen. Det här är bästa möjliga bevis – och ett internationellt erkännande – av att Sverige har en historisk möjlighet för att driva på den gröna omställningen och bli en europeisk ledare på flera områden. Från Ystad till Örnsköldsvik jobbar Ørsted aktivt för att hjälpa hela Sverige med att ställa om. Vi hoppas att svenska beslutsfattare också ser potentialen i att allt från havsbaserad vindkraft till gröna bränslen gör Sverige till ett mer konkurrenskraftigt och framtidssäkrat land.

Thomas Östros, EIB:s vicepresident:

Jag är mycket glad att kunna meddela att vi har som ambition att stötta och finansiera Ørsteds FlagshipONE-projekt i Örnsköldsvik i Sverige, i samarbete med Europeiska kommissionen och Breakthrough Energy Catalyst. Klimatneutralitet är en av EIB:s huvuduppgifter och detta projekt – att bygga Europas största anläggning för produktion av e-metanol för att minska koldioxidutsläppen från den tunga sjöfartsindustrin – är ett bra exempel på hur EIB kan stödja arbetet mot nettonollutsläpp. Sverige har stor potential inom grön teknikindustri och därför hoppas jag också att detta projekt kan inspirera andra industrier samt vara en drivande kraft i den gröna omställningen och den innovativa teknik som behövs för den.

Mario Fernandez, Head of Catalyst på Breakthrough Energy:

– Dagens besked visar den påtagliga effekten av Breakthrough Energy Catalysts unika sätt att jobba på. Tillsammans med våra partners på Ørsted, Europeiska kommissionen och Europeiska investeringsbanken avancerar vi FlagshipONE – hela vägen från att slutföra utvecklingen, påbörja byggandet till att i slutändan påbörja driften – vilket minskar riskerna i processen och minskar den ’gröna premien’ på vägen dit. Tillsammans tar vi fram en plan för hur vi påskyndar lösningar som är de första i sitt slag och som hjälper Europa att nå sina mål för minskade koldioxidutsläpp.

Olivia Breese, vd för Ørsted Power-to-X:

– Finansieringen från våra partners kommer att göra skillnad där behovet är som störst när det kommer till gröna bränslen just nu: kostnaden. FlagshipONE är det största i den första vågen av konkreta projekt som ska producera gröna bränslen, och samarbetspartners som Breakthrough Energy Catalyst, EIB, och EU-kommissionen gör det möjligt att gå vidare till byggnation och visa att gröna bränslen kommer att bli ett livskraftigt alternativ till fossila. Sverige kan dra nytta av sina resurser och bygga upp en storskalig Power-to-X industri som kan dekarbonisera de sektorer som är svåra att elektrifiera. Då behövs ett politiskt ramverk för Power-to-X som stöttar uppskalering och kommersialisering.

Den globala sjöfarten står för cirka 3 % av de globala koldioxidutsläppen, och sektorn är i fokus för Ørsted när företaget utökar sin närvaro inom gröna bränslen i norra Europa och USA. I dag finns det 230 fartyg som kan drivas på både fossila bränslen och på grönt e-metanol i drift eller på beställning runt om i världen, och 47 % av dessa tillkännagavs i år, vilket visar på det ökande intresset från rederierna.

FlagshipONE är det första e-metanolprojektet i Ørsteds gröna bränslen-portfölj. Ørsted utvecklar också ett e-metanolprojekt på 300 000 ton/år i USA:s gulfkust, som nyligen tilldelades finansiering av det amerikanska energidepartementet som en del av ’Hydrogen Hubs’-initiativet.

Det gör Ørsted i Sverige
Ørsted har sedan 2017 arbetat med att utveckla Skåne Havsvindpark som ska ligga 22 km söder om Trelleborg och stå färdig senast 2030. Länsstyrelsen i Skåne rekommenderade i december 2022 att regeringen ska tillåta byggnationen av havsvindparken som har en produktionskapacitet på 1,5 GW – tillräckligt med fossilfri el för att täcka hälften av Skånes nuvarande elbehov och för att markant sänka elpriserna i elområde SE4. Det som saknas för att gå vidare nu är grönt ljus från regeringen. Ørsted har planer på att bygga totalt sex havsbaserade vindkraftsparker i Sverige, inklusive Skåne Havsvindpark.
Utöver havsbaserad vindkraft bygger Ørsted även Europas största anläggning för produktion av grönt e-metanol, FlagshipONE i Örnsköldsvik, som ska producera grönt fartygsbränsle för sjöfarten. Anläggningen ska stå färdig år 2025.