Nyheter

SCA först ut att testa flishugg från Multi Channel Sweden som ger mindre spill

Framtidens flishugg, som gör att andelen spill i massaindustrin blir mindre, kan vara här. Företaget Multi Channel Sweden från Örnsköldsvik har tagit fram ett nytt koncept för sönderdelning av stockar till kokbar flis, vilket ökar råvaruutnyttjandet från varje stock. Med sin patenterade lösning hoppas man kunna nå världsmarknaden och först ut att testa den unika flishuggen är SCA.
När man hugger flis idag försvinner ett antal procent ur massakokningsprocessen eftersom bitarna är för små att använda.
I princip alla huggar som används inom massaindustrin har en stor skiva som roterar. Vi har tagit fram en trumma som ger en jämnare skärhastighet, vilket gör att det blir mindre spån och pinnar, helt enkelt mindre spill. En bättre storleksfördelning på flisen leder i sin tur till en förbättrad kokprocess då man kan använda en större del av råvaran, berättar Nicklas Boström, vd för Multi Channel Sweden.
Lösningen är unik och har potential att bli världsledande inom sitt område.
– Principen har funnits ett tag men hittills är det inget annat företag som tagit fram en lösning som fungerar. Vi har ett antal innovationer som vi har patenterat. Någonstans runt 2–3 procent kommer vi att kunna förbättra den totala processen. Det innebär stora volymer. Om alla pappersbruk skulle nyttja vår hugg skulle antalet timmerbilstransporter dessutom kunna minska med omkring 12–14 000 varje år, säger Nicklas Boström.
Tack vare BizMakers Forest Business Accelerator har Multi Channel Sweden fått till ett bra samarbete med SCA.
– Det största värdet för oss med acceleratorn har framför allt varit att ha fått suttit ner med SCA, eftersom de är en potentiell kund till oss. Normalt sett får man kanske bara en chans att presentera sig men här har vi fått flera chanser eftersom vi träffats vid flera tillfällen under programmets gång. Vi har förstått SCA:s behov, det har gjort att vi har kunnat vässa vårt erbjudande och jobba mer långsiktigt tillsammans med dem. Nu kommer vi att göra lite tester åt dem och se hur mycket de kan tjäna på att sätta in vår hugg. Att fortsätta jobba tillsammans känns otroligt kul!, säger Nicklas Boström.
Också SCA ser ett stort värde av acceleratorn. Magnus Viström, innovationschef för SCA, framhåller de goda synergierna mellan skogsindustriell utveckling, digitalisering och entreprenörskap.
I den här korskopplingen ser vi att det finns kraft och möjlighet att få ut någonting bra. Vi fungerar lite grann som en ledkund för de här bolagen, vi kan guida dem till en produkt eller tjänst som kan skapa ett värde. Som entreprenör är man oftast inte färdig med sin produkt eller tjänst utan det krävs att man tar det flera varv innan man kan skapa en lösning som man kan driva business på. Det är där vi som ett stort bolag kan dela med oss av vår kunskap samtidigt som vi själva får nya influencer. Det är en win-win situation, säger Magnus Viström.
Vid sidan av SCA finns även IBM och RISE Processum med som partners i acceleratorn. RISE Processum har ett uppdrag att stödja och initiera forskning och utveckling inom bioraffinaderi. Multi Channel Sweden är ett av bolagen man valt att samarbeta med.
– Det blir allt viktigare för oss att jobba med små företag och startups, vi vet också att det finns ett gott track record. De bolag som har varit med tidigare år har utvecklats på ett väldigt bra sätt och har fått bra fart tack vare acceleratorn. Vi har ett samarbete med Multi Channel Sweden och det kommer vi säkert att ha i framtiden också, säger Jonas Joelsson, innovationschef på RISE Processum.
För Multi Channel Sweden handlar det både om att få ut sin flishugg på marknaden men också att på längre sikt skapa tillväxt i den region man verkar i, i det här fallet Västernorrland. Av de elva delägarna i företaget har flertalet sin bakgrund i pappers- och massaindustrin.
– Det här är i grunden en innovation men målsättningen är att skapa mer jobb i Västernorrland. Vi vet att vår produkt är bättre både ur miljömässig och ekonomisk aspekt. Målet på kort sikt är att sälja en och få den att fungera. När det är uppnått kommer fler pappersbruk att inse att de kan tjäna uppåt 30 miljoner på att byta hugg. Innovationen är tillräckligt stark för att slå över hela världen, avslutar Nicklas Boström.