Tag: Sydsvenskan

Liberalerna: ”Det är skamlöst att anklaga regeringen för Sveriges beroende av rysk gas”

”Nu görs historiska satsningar på fossilfria…M, KD och L i Skåne: ”Skynda på godkännandena av havsbaserad vindkraft”

”Södra Sverige behöver betydande mängder…Debatt: ”Öresundsverket är inte nödvändigtvis viktigast”

”Sverige behöver ett tydligt politiskt engagemang och ledarskap när det gäller…Debatt: ”Vill Miljöpartiet förbjuda reklam för solpaneler?”

”Det kan låta bra att förbjuda reklam för produkter som…Centerpartiet: ”Ska regeringen bidra till att lösa Skånes energiproblem eller inte?”

”Öresundsverket står redo i Malmö. Det kan lösa en viktig del…”Skeva skogs­kalkyler blir samhälls­farliga”

”Att bortse från de nyttor och nya intäkter som kan uppstå med…Debatt: ”Elstödet kan aldrig kompensera ett misskött elsystem”

”Elstödet kan aldrig kompensera ett misskött elsystem. Nu krävs en kraftfull utbyggnad av elsystemet med fossilfria kraftslag. Sol, vind, vatten, kraftvärme och kärnkraft.”…Debatt: ”Ny kärnkraft löser inte de utmaningar höga elpriser medför”

”Låt oss begrunda förutsättningarna för att kärnkraft går att göra säker och att små…Sydvatten AB: ”Inte Länsstyrelsens uppdrag att hindra dricksvattenförsörjningen”

”Vi vill bygga en solcellspark på ett fält vid Vombverket. Det ger oss ökad driftsäkerhet, lägre kostnader…Företagarförbundet: ”Vinterns elpriser är galna. Var hamnar alla pengarna?”

”December startade hårt för hushåll med rörliga elpriser i södra Sverige. Den 6 december…”Moderaterna har bara ett enda svar – mer kärnkraft!”

”Erfarenheter visar att en fortsatt utbyggnad av vindkraft är mycket mer framgångsrik än satsningar…Vattenforskare: ”Sverige behöver en vattenplan”

”Säker tillgång på vatten är en samhällsfråga…Centerpartiet: ”Att utesluta vindkraft är att garantera höga elpriser lång tid framöver”

”Sverigedemokraterna verkar ha missat att södra Sverige omgärdas av hav.”…Debatt: ”Vindkraft behövs också – syna SD:s bluff”

”Att prata om ny kärnkraft som lösning på dagens situation…Sverigedemokraterna: ”Mer vindkraft i Skåne är inte en av de lösningar som krävs”

”Vi strävar efter att utveckla energisystemet med fokus på leveranssäkerhet, effektivitet och miljöansvar. Vår utgångspunkt är att en utvecklad kärnkraftsindustri rimligtvis också…SSU: ”Ta bort det kommunala vetot mot havsbaserad vindkraft”

”Klimatkrisen och det säkerhetspolitiska läget visar att…Energiföretagen: ”Höga elpriser i södra Sverige bör bli en politisk väckarklocka”

”Orsaken till pristopparna i Sverige var framför allt…IKEM: ”Företagens klimat- och miljöambitioner bromsas av miljölagstiftningen”

”Sverige har länge varit ett föregångsland när det…Debatt: ”Riv inte upp prisområdena på elmarknaden”

”Investeringar i vindkraft kommer troligen att öka i Sverige, samtidigt som industrin kräver allt mer el. För att vissa regioner inte ska missgynnas är det olämpligt att…Företrädare för energiföretag i Skåne :”Vi behöver hjälp från landets politiker för att trygga elförsörjningen”

”Sveriges energisystem är väl utbyggt och fossilfritt, men har samtidigt stora utmaningar. De har blivit påtagliga inte minst i södra Sverige…Kristdemokraterna: ”S och MP ska inte få köra över kommunerna när det gäller vindkraften!”

”Utbyggnad av vindkraft måste ske med stor försiktighet. Lokalbefolkningen måste ha kvar dagens skyddsmekanism i form av det kommunala vetot.”…”Debatten riskerar att förbise bättre och billigare lösningar på elbristfrågan”

Elbrist är sedan länge ett hett ämne i södra Sverige, vad som orsakat den, vem som bär ansvaret, och hur den bäst åtgärdas. Debatten har dels handlat om hur det akuta…