Nyheter

Kristdemokraterna: ”S och MP ska inte få köra över kommunerna när det gäller vindkraften!”

”Utbyggnad av vindkraft måste ske med stor försiktighet. Lokalbefolkningen måste ha kvar dagens skyddsmekanism i form av det kommunala vetot.”

Det skriver Ebba Busch och Camilla Brodin, Kristdemokraterna i en debattartikel i Sydsvenskan:

”Regeringen tänker inte ta intryck av kritiken, utan snarare göra det lättare att genomdriva byggnationerna. En utredning har tillsatts, ledd av den tidigare miljöpartistiska riksdagsledamoten Lise Nordin, som om några månader ska föreslå regeländringar som förenklar för vindkraftsbyggare.

”Kommunerna ska redan i sina översiktsplaner tvingas att peka ut var vindkraft kan etableras och efter att ha gjort en markanvisning för den som vill bygga vindkraft ska kommunens handlingsfrihet upphöra och Länsstyrelsen ta vid.

Kristdemokraterna motsätter sig en sådan förändring. Kommunfullmäktige är folkvalda representanter till skillnad från länsstyrelsen och deras rätt att påverka och även stoppa vindkraftsprojekt får inte inskränkas.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.sydsvenskan.se/2021-03-24/s-och-mp-ska-inte-fa-kora-over-kommunerna-nar-det-galler-vindkraften