Nyheter

Debatt: ”Riv inte upp prisområdena på elmarknaden”

Erik Lundin, nationalekonom och forskare vid Institutet för näringslivsforskning, presenterar en möjlig kompromiss i ett inlägg i Sydsvenskan:

”Sverige införde 2011 en prisområdesreform på elmarknaden. Priset på el blev då högre i de södra delarna av landet jämfört med i de norra delarna.”

”I en ny studie, Geographic Price Granularity and Investments in Wind Power: Evidence From a Swedish Electricity Market Splitting Reform, visar jag att reformen förde med sig ökade investeringar i vindkraft i södra Sverige. Men reformen påverkade bara investeringsbesluten hos stora företag som är aktiva över hela landet. Mindre företag som ofta bara är aktiva inom ett prisområde påverkades obetydligt. Studien gäller åren 2003–2020.”

Läs hela inlägget här:

https://www.sydsvenskan.se/2021-11-13/riv-inte-upp-prisomradena-pa-elmarknaden