Nyheter

”Debatten riskerar att förbise bättre och billigare lösningar på elbristfrågan”

”Elbrist är sedan länge ett hett ämne i södra Sverige, vad som orsakat den, vem som bär ansvaret, och hur den bäst åtgärdas. Debatten har dels handlat om hur det akuta elbehovet ska tillgodoses för att undvika elbrist, dels om hur framtidens energisystem ska utformas.”
Det skriver Frans Libertson och Jenny Palm vid Internationella miljöinstitutet på Lunds universitet i ett debattlinlägg i Sydsvenskan:
”Enligt en studie från Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet har elbristfrågan i princip uteslutande diskuterats utifrån ett centraliserat perspektiv, det vill säga att produktionen ska ske i stora anläggningar och att besluten som styr produktionen ska tas på nationell nivå. Bristen på fler perspektiv riskerar att skapa en låsning vid en specifik teknisk lösning. Ju mer låst ett samhälle blir kring en enskild teknik, desto svårare och dyrare blir övergången till en ny och bättre teknik.”
Läs hela debattartikeln här:
https://www.sydsvenskan.se/2021-02-17/debatten-riskerar-att-forbise-battre-och-billigare-losningar-pa-elbristfragan