Nyheter

Debatt: ”Ny kärnkraft löser inte de utmaningar höga elpriser medför”

”Låt oss begrunda förutsättningarna för att kärnkraft går att göra säker och att små modulära reaktorer ska bli lönsamma.”

Det skriver Göran Bryntse, teknisk doktor på KTH och ordförande i SERO, Sveriges energiföreningars riksorganisation, Thomas B Johansson, professor emeritus i energisystem, Ewa Larsson, ordförande i Gröna kvinnor i ett debattinlägg i Sydsvenskan:

”I dagens energikris där världen står på gränsen till en klimatkatastrof och elpriserna är höga har Sveriges regering föreslagit att det ska bli tillåtet att bygga nya kärnkraftverk var som helst, efter prövning, och utan att antalet reaktorer begränsas. Det bygger på tron att kärnkraft går att göra säker och att de små modulära reaktorerna, SMR, ska bli lönsamma. Låt oss begrunda förutsättningarna för att detta.”

”Kostnaden för el från nya normalstora kärnkraftsreaktorer, drygt 1000 MW, bedöms bli flera gånger högre än för motsvarande elproduktion med ny vindkraft; minst 300 miljarder kronor mer under de närmaste 25 åren, enligt konsultbolaget Lazard.com. Små modulära reaktorer, SMR, på upp till 300 MWe (elektriska megawatt), nästan lika stora som Barsebäcksreaktorerna, finns ännu inte i kommersiell drift.”

Läs hela debattinlägget här:

https://www.sydsvenskan.se/2023-01-25/ny-karnkraft-loser-inte-de-utmaningar-hoga-elpriser-medfor