Nyheter

Centerpartiet: ”Ska regeringen bidra till att lösa Skånes energiproblem eller inte?”

”Öresundsverket står redo i Malmö. Det kan lösa en viktig del av Skånes problem. Det enda som saknas är handlingskraft. Därför kräver Centerpartiet imorgon, torsdag, svar i riksdagen.”

Det skriver Rickard Nordin och Niels Paarup-Petersen, Centerpartiet i en debattartikel i Sydsvenskan:

”Skåne har länge upplevt en otillräcklig energipolitik där ansvarsfördelningen mellan regeringen, Svenska Kraftnät och energibolagen varit otydlig. Resultatet är höga elpriser. Både företag och privatpersoner har betalat dyrt för enkla försummelser och felaktiga prioriteringar. Det måste få ett slut.”

”Utvecklingen i Skåne innebär en ökad risk för att nya bostadsområden inte kan byggas, att nya verksamheter inte kan etableras och att sådana som redan finns inte kan bygga ut, liksom att elektrifieringen av transportsektorn försenas. Allt får det negativa följdverkningar på såväl regionens som Sveriges tillväxt.”

Läs hela debattartikeln här: 

https://www.sydsvenskan.se/2023-04-26/ska-regeringen-bidra-till-att-losa-skanes-energiproblem-eller-inte

Foto: Marie Sjödin