Tag: Finansiellt

Södra höjer timmerpriset på gran och tall

Efterfrågan på skogsråvara från familjeskogsbruken kvarstår. För att möta…Hög efterfrågan på familjeskogsbrukens råvara

Efterfrågan på skogsråvara fortsätter under hösten. För att möta behovet från såväl virkesmarknaden…Södra redovisar lägre resultat – osäkerhet kring globala utvecklingen framåt

Södra redovisar ett lägre resultat för det andra kvartalet 2023. Resultatet speglar det försvagade…Södras nya satsning: Pappersmassa av jordbruksrester och hållbar skogsråvara

Efter en tid av forskning och utveckling inleder Södra nu en satsning på pappersmassa…Levererar stabilt resultat i osäker tid

Södra redovisar ett stabilt resultat för det första…Södra i internationell storsatsning på koldioxidinfångning

Södra tar nu ett nytt kliv för att skapa ytterligare värde från medlemmarnas råvara. Södra ska i samarbete med bolagen Verdane…Levererar rekordresultat – men stor osäkerhet kring utvecklingen framåt

Södra redovisar ett rekordresultat för det tredje kvartalet 2022. Resultatet…Södra höjer virkespriserna

Södra höjer priserna för massaved och bränsleved. Bakgrunden är marknadens…Södra levererar starkt

Södra redovisar ett mycket starkt resultat för det första kvartalet 2022. Resultatet avspeglar det gynnsamma marknadsläget för Södras huvudprodukter, samtidigt som den globala turbulensen…Södra inför nytt virkessortiment

Södra inför ett nytt sortiment för stormskadat leveransvirke. Sortimentet…Södra höjer virkespriserna

Södra gör en bred virkesprishöjning och…Rekordresultat för Södra

Södra redovisar ett rekordstarkt resultat…Starkt resultat i gynnsam marknad

Södra redovisar ett starkt resultat för januari–september 2021. Resultatet är en effekt av en mycket stark marknad för Södras huvudprodukter tillsammans…Södra höjer virkespriserna

Södra höjer priset för timmer, klentimmer och kubb. Samtidigt…Södra köper sågverk och impregneringsverk

Södra förvärvar Ture Johanssons Trävaru AB och AB Tenhults Impregneringsverk. Det nya sågverket och impregneringsverket förbättrar virkesavsättningen i ett prioriterat…Stabilt år för Södra

Södra redovisar ett rörelseresultat för 2020 om 891 MSEK (2 582) i en utmanande tid. Nettoomsättningen uppgick till 20 351 MSEK (23 183). Styrelsen föreslår en vinstdelning…