Nyheter

Södra höjer timmerpriset på gran och tall

Efterfrågan på skogsråvara från familjeskogsbruken kvarstår. För att möta behovet inför vintern, från såväl virkesmarknaden som Södras industrier, höjer Södra priserna på timmer av gran och tall från och med den 9 oktober.  

Södras bedömningar visar på en fortsatt god efterfrågan på skogsråvara. Det gäller främst efterfrågan på timmer av gran, tall och bränsleved. Södra genomför därför en prishöjning på 30 kr/m³fub på timmer av gran och tall samt 20 kr/m³fub på bränsleved från och med den 9 oktober. Prishöjningen innebär att Södra förväntas möta råvarubehovet under senhöst och vinter som kan komma att påverkas av utmaningar med bärighet i skogen.

– Vi ser att det råder fortsatt god efterfrågan på skogsråvara både på kort och lång sikt, vilket är positivt för skogsgårdens lönsamhet. Samtidigt verkar vi i en tid där råvarumarknaden innehåller många osäkerheter. Det kräver fortsatt flexibilitet och anpassningsförmåga längs vägen, säger Peter Karlsson, affärsområdeschef för Södra Skog.    

Följande prisjusteringar görs och gäller från och med 9 oktober 2023:  

På normaltimmer av gran och tall höjs grundpriset med 30 kr/m³fub  

På bränsleved höjs grundpriset med 20 kr/ m³fub 

Marknadspremien på massaveden gäller fortsatt till och med 31 december 2023. Kontakta din inspektor för mer information om prishöjningen och premier.

Foto: Karsten Madsen