Nyheter

Södras nya satsning: Pappersmassa av jordbruksrester och hållbar skogsråvara

Efter en tid av forskning och utveckling inleder Södra nu en satsning på pappersmassa gjord av lokala jordbruksrester och hållbar skogsråvara. Satsningen är i linje med Södras strategi att bidra till stärkt lönsamhet för de 52 000 medlemmarna i föreningen och stötta ett mer hållbart samhälle.

Södras uppdrag är att förnya och förädla värdena på skogsgården. Med en begränsad tillgång skogsråvara bland Södras medlemmar i Götaland innebär detta att ibland använda råvaran på nya sätt eller i nya sammanhang.

Därför inleder Södra nu en satsning på pappersmassa gjord av massaved från medlemmarnas hållbara familjeskogsbruk tillsammans med rester från jordbruk i närheten av Södras tre massabruk i Värö, Mönsterås och Mörrum. Den nya blandningen innebär att mer pappersmassa kommer kunna skapas från varje träd som kommer ur medlemmarnas skogar, vilket stärker familjeskogsbrukets lönsamhet och säkerställer ett än mer resurseffektivt och cirkulärt flöde.

– Vi i Södra finns till för att skapa så mycket värde som möjligt från medlemmarnas skogar. Med en ny process för en pappersmassa med lokala jordbruksrester gör vi just det. Den innebär att skogsråvaran kan användas mer effektivt och skapa ännu mer värde för medlemmarna i Södra, våra kunder och samhället i stort. Detta är ett exempel på familjeskogsbrukets innovationskraft och värdet av samarbete längs hela värdekedjan för att skapa hållbara lösningar, säger Södras vd Lotta Lyrå.

Södras nya innovation ger förbättrade egenskaper till massan

Jordbruksresterna ska komplettera massaveden i pappersmassan med förhoppningen om att producera en högpresterande produkt med förbättrade egenskaper.

Södra har länge utrett möjligheterna att använda jordbruksrester i produktionen av pappersmassa. Efter omfattande forskning och utveckling finns nu tekniken och kunskapen för att ta nästa steg. Vid lyckade tresultat är Södras ambition att kunna producera den nya pappersmassan i större skala, men framåt väntar en tid av pilotförsök för att först utreda och verifiera tekniken och kunskapen.

– Södra och familjeskogsbruket har en lång tradition av innovation och vi är glada att föra detta arv vidare. Projektet är fortfarande i utvecklingsstadiet och vi ska nu bekräfta tekniken, men jag är stolt över hur vi kan nyttja en restprodukt för en ännu mer hållbar produktion av pappersmassa. Detta är ett viktigt steg för vår långsiktiga utveckling och konkurrenskraft, säger Catrin Gustavsson, affärsområdeschef för Södra Innovation.