Tag: europaparlamentariker

Replik: ”Du är ohederlig eller okunnig, Skyttedal”

”Sara Skyttedals påstående om att dialogprincipen FPIC innebär döden för svensk gruvdrift…M: ”Gör det enklare att bryta uran inom EU”

”EU måste klassa uran som kritisk råvara. Det skulle….Debatt: ”Regeringen blundar för elkrisen”

”Med sommarens värme är det lätt att glömma den akuta energikrisen. Regeringen måste…Debatt: ”Vill Miljöpartiet förbjuda reklam för solpaneler?”

”Det kan låta bra att förbjuda reklam för produkter som…Emma Wiesner, Europaparlamentariker: ”Rädda värmepumparna och stoppa Putins gas”

”Europa behöver fler värmepumpar för att bli av med beroendet av den ryska gasen. Men…Debatt: ”M, KD och S röstade för prischock på fjärrvärme”

”Fler och fler svenskar väljer fjärrvärme. Men det många inte vet är att…C: ”Vänsterpartiets klimatpolitik är en bluff”

”Vänsterpartiet vill införa så kallade ”Sverigepriser” på el, vilket i praktiken skulle bli som att införa tullar på förnybar energi. Vänsterpartiets klimatpolitik är en bluff – ena dagen…SD: ”EU vill bygga tusentals vindkraftverk utmed våra kuster”

Jessica Stegrud, Europaparlamentariker och ledamot i EU:s industri- och energiutskott (SD), Mattias Bäckström Johansson, vice gruppledare (SD) kritiserar i ett debattinlägg…Socialdemokraterna kräver att EU ökar sitt ekonomiska stöd till klimatfonden

Man vill även införa en miniminivå för alla medlemsstaters bidrag. EU behöver ta…