Nyheter

M: ”Gör det enklare att bryta uran inom EU”

”EU måste klassa uran som kritisk råvara. Det skulle förenkla uran­brytning inom Europa och underlätta elektrifiering och grön omställning.”

Det skriver Tomas Tobé (M), Europa­parlamentariker och Jessica Polfjärd (M), Europa­parlamentariker i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

”Vi befinner oss just nu i ett av de största projekten i EU:s historia: resan mot ett utsläpps­fritt samhälle, med målet att senast 2050 nå nettonoll­utsläpp. Det är uppenbart att vägen dit går via elektrifieringen av samhället och att stora mängder ren el kommer behövas för att uppnå målen.”

”Enligt Energimyndigheten kommer enbart Sveriges elbehov öka från dagens 140 terawattimmar till 210–370 terawattimmar fram till år 2045. Det ger en god fingervisning om vilka utmaningar EU står inför.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.svd.se/a/q1d50O/m-gor-det-enklare-att-bryta-uran-inom-eu

Foto: Qubes Pictures