Nyheter

Socialdemokraterna kräver att EU ökar sitt ekonomiska stöd till klimatfonden

Man vill även införa en miniminivå för alla medlemsstaters bidrag. EU behöver ta ledartröjan i klimatomställningarna och se till att alla stater tar sitt ansvar för klimatomställningarna.

Sverige och EU var starkt pådrivande i upprättandet av det globala klimatavtalet från Paris (Parisavtalet). För att avtalets mål ska nås krävs nu konkret handling så att utsläppen minskar mer och snabbare. Därför kräver Socialdemokraterna att EU ökar sitt ekonomiska stöd, och sätter en miniminivå för alla staters bidrag, till utvecklingsländer genom insatser för klimatanpassning och minskade utsläpp av växthusgaser, genom den Gröna Klimatfonden.
Klimatförändringarna riskerar att inom kort göra platser på jorden obeboeliga. Idag finns inga krav på länderna att bidra med en viss summa, trots att klimatförändringarna slår hårt mot invånarna i de drabbade länderna och leder till att ännu fler människor tvingas fly till exempelvis Europa.
– Klimatförändringar och migration är nära förbundna. Torka leder till dåliga skördar och hunger; översvämningar och tropiska stormar skördar liv och leder till förödelse. Som följd lämnar miljoner människor sina hem varje år. Därför behöver EU ta större ansvar för investeringar för att ta tag i klimatförändringarna, säger Margot Wallström (s), utrikesminister
Socialdemokraterna kräver också att EU ska driva på upprättandet av en global expertpanel med uppdrag att bedriva forskning med syftet att minska dagens omfattande exponering för kemikalier, som påverkar både människors hälsa och miljön. I förlängningen kan detta leda till ett motsvarande Parisavtal för kemikalier.
– Alla länder måste vara med och bidra för att ta tag i klimatförändringarna och se till att vi har en miljö kring oss utan kemikalier. EU har en unik roll för att pressa på för en ambitiös global klimat- och kemikaliepolitik, men då måste också alla länder, precis som Sverige, dra sitt strå till stacken. Där kan vi konstatera att det kan bli bättre, också bland andra EU-länder, säger Jytte Guteland (s), europaparlamentariker.
Fakta
Sverige har bidragit med 59,31$ per capita till klimatfonden och har bidragit med mest per capita av alla som bidrar [1], därefter kommer Luxemburg och Norge med över 50$ per capita. Alla andra stater i EU som bidrar har under 20$ per capita. Polen bidrar med mindre än 0,01$ per capita (före löftet på COP24). Ungern 0,43$ per capita.