Nyheter

SD: ”EU vill bygga tusentals vindkraftverk utmed våra kuster”

Jessica Stegrud, Europaparlamentariker och ledamot i EU:s industri- och energiutskott (SD), Mattias Bäckström Johansson, vice gruppledare (SD) kritiserar i ett debattinlägg i Aftonbladet planerna på viundkraftsutbyggnad utmed Sveriges kuster:

”Nyligen godkände EU-parlamentets industriutskott ett framarbetat förslag, med innebörden att det inom EU fram till 2050 ska installeras 300–450 gigawatt vindkraft till havs.”

”Förslaget innebär att tiotusentals vindkraftverk ska byggas utmed Europas kuster. De ska inte fördelas jämnt, utan koncentreras till just Nordsjön och Östersjön, där förhållandena anses mer gynnsamma. Vi kan alltså försiktigt anta att många tusen vindkraftverk i så fall skulle placeras utmed Sveriges kuster, från Strömstad till Haparanda.”

Läs hela debattinlägget här:

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/GaBbEm/ska-sverige-bli-hela-eus-vindkraftspark