Tag: eldistribution

Vattenfall Eldistribution ansluter en av Sveriges största batteriparker

20 MW batterieffekt tillförs till elsystemet när Vattenfall Eldistribution…Leverantörsdagen 2024: Med gemensam kraft mot en fossilfri framtid

Energiomställning och elektrifieringen i samhället fortsätter med Vattenfall Eldistribution…Vattenfall Eldistribution ansluter tre nya vindkraftparker

Vattenfall Eldistribution har anslutit vindkraftparkerna Skallberget, Utterberget och Tjärnäs i södra Dalarna med en…Vattenfall Eldistribution ökar elnätsinvesteringarna med över 50 procent kommande år

Elektrifieringen kräver enorma investeringar. Massiva satsningar. Det kräver både ökad utbyggnad, förstärkning…Elnätsexpertis samlas i Rom för att diskutera ny teknik och framtid

Hela tio tekniska papers författade av Vattenfall Eldistributions experter presenteras…E.ON: ”Rejäla energibesparingar under åtta månader i rad”

Under april minskade den distribuerade elen till hushåll och mindre företag…Vattenfall förenklar byte av timprisavtal

Nu blir det möjligt för Vattenfalls kunder att byta…Vattenfall ser bra förslag i Klimaträttsutredningen: Våga implementera snabbt

I sitt remissvar ger Vattenfall sitt bifall till delar av utredningen Rätt för klimatet SOU 2022:21, vilken…Halvtid för projekt som ska snabba upp elnätsutbyggnad

Regeringsuppdraget som ska korta ledtiderna…Elektrifieringskommissionens arbete finns nu summerat i en ny rapport

Elektrifieringskommissionens arbete med att hitta vägar att påskynda arbetet med…Vattenfall Eldistributions första Framtidare är på plats

Framtidsprogrammet, en unik satsning på kompetensförsörjning…Vattenfall Eldistribution ansluter ny vindkraft i Skellefteå

Vattenfall Eldistribution har färdigställt en ny station till…Snart är elnätet smartare, snabbare och autonomt

Flera innovationsprojekt pågår på…FÖRETAGSPRESENTATION: Elektrifierar nordisk vindkraft

VEO, en av marknadsledarna inom elektrifiering av vindkraftsparker i Finland, Norge och Sverige, har…