Nyheter

Leverantörsdagen 2024: Med gemensam kraft mot en fossilfri framtid

Energiomställning och elektrifieringen i samhället fortsätter med Vattenfall Eldistribution i en aktiv roll som möjliggöraren. Satsningen på elnätet är rekordstor; det ska byggas enormt mycket mer, det ska utvecklas och det ska förbättras. För att lyckas krävs gemensamma insatser och samsyn kring uppdraget. Leverantörsdagen är en viktig mötesplats för information och dialog om var vi står och vägen framåt.

Rekordmånga leverantörer och entreprenörer från hela Sverige och Finland, Kroatien och Sydkorea deltog på årets leverantörsdag som Vattenfall Eldistribution arrangerade den 12 februari. Syftet med dagen är kunskapsutbyte om vad som händer i vår verksamhet och omvärlden, elnätskapacitet och investeringar, säkerhet och arbetsmiljö, och annan värdefull information.

Dagen inleddes av vd Annika Viklund med en nulägesbild av omställningen som fortgår trots osäkerhet och en föränderlig värld.

– Det förutsätter stora investeringar i elnätet och oerhörda mängder som behöver byggas – elnätet måste fördubblas för att säkra tillväxt och omställning. För att genomföra det behöver vi jobba tillsammans, sa Annika Viklund.

Det är ett gemensamt uppdrag och ett väldigt viktigt arbete för hela Sverige, för näringsliv och samhällen och för att vi alla ska få möjlighet till en fossilfri framtid. Det vi gör är viktigt på riktigt, sa hon.

På programmet stod också punkter som kapacitetsbehov, tillväxt och investeringar, inköp och upphandlingar, innovation, hållbarhet och hur vi arbetar med det i praktiken samt goda exempel på lösningar på kompetensutmaningen.
Säkerhet och arbetsmiljö är alltid högt på agendan.

Vattenfall Eldistributions säkerhetschef Mikael Vos redogjorde för det allvarliga säkerhetsläget, säkerhetsskyddsarbetet och den säkerhetskyddsanalys som genomförts. Deltagarna fick också en demonstration av hur man kan använda innovativa visuella hjälpmedel för att riskbedöma och arbeta säkrare.

Efter presentationsgenomgången fick deltagarna möjlighet att diskutera specifika frågor med Vattenfall Eldistributions representanter i enskilda fokusrum.