Nyheter

Elektrifieringskommissionens arbete finns nu summerat i en ny rapport

Elektrifieringskommissionens arbete med att hitta vägar att påskynda arbetet med elektrifiering av transportsektorn finns nu summerat i en ny rapport.
Annika Viklund berättar om sin tid som ledamot och de steg som tagits för att driva elektrifieringen.

Elektrifieringskommissionen, under ledning av infrastrukturminister Tomas Eneroth och med företrädare från näringsliv, forskningsinstitut och offentlig sektor, fick i oktober 2020 i uppdrag av regeringen att dra slutsatser och forma förslag till en handlingsplan för att påskynda elektrifieringen av transportsektorn och nå Sveriges klimatmål. Kommissionens uppdrag är nu utfört och utvecklingen på elektrifieringsområdet finns summerat i en ny rapport.

Annika Viklund, vd för Vattenfall Eldistribution, representerade Vattenfall i kommissionen och har under uppdragets gång upplevt stort engagemang från alla aktörer och ett gott stöd från sekretariatet.

– Först och främst har det varit en förmån att få delta i Elektrifieringskommissionens arbete, och jag tror att alla ledamöter har fått en mycket djupare insikt i alla olika områden tack vare den breda representationen i kommissionen, säger hon.

I slutrapporten av regeringsuppdraget lyfts några av de viktiga steg som tagits de senaste två åren, en period då takten i elektrifieringen av transportsektorn ökat dramatiskt; såväl tekniker som affärsmodeller mognar och allt fler aktörer ställer om verksamheten genom elektrifiering.

– Det arbete som gjorts sedan Elektrifieringskommissionen inrättades innefattar bland annat kartläggningar av elnätskapacitetskartor, genomförandet av elektrifieringspiloter och dialog om hur elektrifieringen kan drivas på effektivt framåt, säger Annika Viklund.

Annika Viklund framhåller de rapporter som publicerats under tvåårsperioden och slutrapporten för att få en större inblick i vad som har gjorts och vad som kommer behöva göras framöver.

– Vårt uppdrag är slutfört. Nu tas flera av rekommendationerna både från Elektrifieringsstrategin och Elektrifieringskommissionen vidare in i Elektrifieringsrådet som startas upp.