Nyheter

Elnätsexpertis samlas i Rom för att diskutera ny teknik och framtid

Hela tio tekniska papers författade av Vattenfall Eldistributions experter presenteras under CIRED 2023, världens ledande konferens inom utveckling av eldistributionsnät.

Vattenfall Eldistribution är på plats i Rom 12–15 juni när den internationella elnätsorganisationen CIRED arrangerar en konferens för 27:e året. CIRED äger rum vartannat år och lockar 1600 experter från elnätsdistributörer, tillverkande företag, myndigheter och universitet som möts, presenterar och diskuterar eldistributionsfrågor.

På årets konferens i Rom medverkar 52 personer från Sverige och Vattenfall Eldistribution är representerat av en handfull personer som kommer att delta och lägga fram papers, tekniska presentationer, för vidare diskussion bland deltagarna.

Peter Söderström, chef för Innovation & Market Outlook på Vattenfall Eldistribution, har ett långtgående engagemang i organisationen både nationellt som ordförande i svenska nationalkommittén och internationellt som medlem i styrelsen.  Han har varit delaktig i att organisera årets event med ansvar för en av sex sessioner, om kund-, affärs- och regulatoriska frågor.

– Det är den viktigaste och största konferensen för oss elnätsdistributörer med fokus på utvecklingsfrågor och konferensen är en viktig mötesplats, dels för att föra fram och diskutera viktiga frågor och även för att bygga nätverk. Alla är här och det är ett bra tillfälle att dela med sig av kunskap och nå ut bredare med våra tankar, säger Peter Söderström.

Inför konferensen skickas ungefär 2 000 bidrag, tekniska papers eller utvecklingsresultat från olika innovationsprojekt, in. 900 blir antagna och 100 av dessa presenteras inför mindre eller större grupper. I år är Vattenfall Eldistribution starkt representerat med tio papers, varav fyra presenteras muntligt inför ett fullt auditorium.

Läs mer om konferensen här 

Papers som presenteras på CIRED 2023 med koppling till Vattenfall Eldistribution

Failure Prediction for Circuit Breakers: Vibration and Trip Coil Current Feature Extraction for Machine Learning Applications Jan Henning Jürgensen, Henrik Bohm, Camilla Hansson, Mikael Sollén, Anders Norström Vattenfall Eldistribution AB, Sweden

Evaluation Of Novel Corrosion Protected Aluminium Earth Wire For Use In Underground Cable Networks David Söderberg Erdal, Ingvar Hagman, Christian Andersson, Dietmar Gleich, Anders Persson 1: Vattenfall Eldistribution AB, Sweden; 2: NKT (Sweden) AB; 3: Dala Energi A

Zero-Sequence Blocking Transformers For Use In MV Distribution Systems – Design Comparison Of Single-Core Vs Multi-Core Designs David Söderberg Erdal, Maarit Juhola 1: Vattenfall Eldistribution AB, Sweden; 2: KKM Power OY, Finland

Increasing Network Intelligence: Implementing Distributed Local Automation to Reduce Power Interruptions in Distribution Networks Aisan Rasouli, Christine Korssell, Yiming Wu, Anders Johnsson 1: Sweco Sverige AB; 2: Vattenfall Eldistribution AB, Sweden; 3: Vattenfall AB, Sweden

Anonymisation Score For Time Series Consumption Data Cecilia Gerlitz, Axel Eriksson, Camilla Hansson 1: Vattenfall AB, Sweden; 2: Vattenfall Eldistribution AB, Sweden

Asset Owner Perspective on Managing Growth and Reinvestment Needs Markus Taaveniku, Marcus Halvarsson, Matthias Hopfensitz, Heiko Spitzer 1: Vattenfall Eldistribution AB, Sweden; 2: entellgenio GmbH, Germany

Market Participation of Resilience-enabling Technologies While Prioritizing Resilience-as-a-service Xavier Weiss, Lars Nordström, Arne Berlin 1: KTH Royal Institute of Technology, Sweden; 2: Vattenfall Eldistribution AB

High-level Resilience Strategizing Using Data-Driven Inputs Xavier Weiss, Lars Nordström, Arne Berlin 1: KTH Royal Institute of Technology, Sweden; 2: Vattenfall Eldistribution AB

An Implementation of IEC 61850 for Microgrid Control Yiming Wu, Firas Daraiseh, Elise Ramqvist, Annika Larsson, Ulrika Morild Vattenfall AB, Sweden

Optimal Scheduling of Energy Storage System in Distribution Grids Using Service Stacking Johannes Hjalmarsson, Alexander Wallberg, Carl Flygare, Cecilia Boström, Fredrik Carlsson 1: Uppsala University, Sweden; 2: Vattenfall R&D, Sweden

Här finns alla papers