Nyheter

FÖRETAGSPRESENTATION: Elektrifierar nordisk vindkraft

VEO, en av marknadsledarna inom elektrifiering av vindkraftsparker i Finland, Norge och Sverige, har inlett ett omfattande elektrifieringsprojekt (EBoP) för en vindkraftspark i Rogaland i sydvästra Norge.
BJERKREIM-KLUSTRET kommer med sina 70 vindturbiner och installerad kapacitet på 294 MW, motsvarande en årsförbrukning på 55 000 villor, leverera el till det nordiska elnätet med start 2019. Klustret ägs av den tyska kapitalförvaltaren Luxcara, och kommer att drivas av Norsk Vind Energi AS.
VEOS HELHETSLÖSNINGAR TÄCKER KUNDENS BEHOV
Med sin helhetslösning tar VEO hand om all elektrifiering, från anslutningen av vindturbinerna till parkens eldistributionsnät och anslutningen till stamnätet. Leveransen inkluderar bland annat systemstudier med förkonstruktion, detaljkonstruktion, en 130/33 kV-högspänningsstation med 2 x 170 MVA-krafttransformatorer, mellanspänningsställverk med skydds- och kontrollsystem samt installation, driftsättning och skolning.
VEOs arbete började i april 2018.
– Vi är nöjda över att åter igen kunna lita på gott samarbete med VEO, säger dr Alexandra von Bernstorff, affärsledande partner på Luxcara.
Elstationen kommer att levereras och spänningssättas i maj 2019. Projektet, inklusive parkens eldistributionsnät på över 80 kilometer 33 kV-kablar samt 5 kilometer 130 kV kablar, ska överlämnas till Luxcara senast den 1 januari 2020.
I likhet med VEOs tidigare projekt för Luxcara, Egersund, byggsBjerkreim-klustret tillsammans med projektutvecklaren Norsk Vind Energi. VEO har lång erfarenhet av att jobba med internationella intressenter, och uppfyller internationella projekt- och avtalskrav.
– Tack vare vår långa erfarenhet och gedigna kompetens kan vi ta på oss hela det elrelaterade ansvaret för projekt i den här skalan. Vi är mycket glada över kontraktet eftersom det bekräftar det förtroende vi åtnjuter på vindkraftmarknaden, säger Viktor Forss, vd på VEO AS.
ERFAREN PARTNER PÅ VINDKRAFTSMARKNADEN
Energiexperten VEO erbjuder elektrifierings- och automatiseringslösningar för kraftverk, elöverföring, eldistribution och elanvändning. VEOs fabrik ligger i Vasa i Finland, och företaget med dotter- bolag har 450 anställda i Finland, Sverige, Norge och Storbritannien.
Med en bred installerad bas av vindkraftsstationer i både Finland, Sverige och Norge, hör VEO till de ledande leverantörerna i Norden