Tag: tillståndsprocess

Norconsult stödjer Deep Wind Offshore i tillståndsprocess för satsning på havsbaserad vindkraft

Norconsult Sverige har, på uppdrag av Deep Wind Offshore, bidragit till tillståndsarbetet för bolagets…Svemin kommenterar Critical Raw Materials Act

I rekordfart genom EU-maskineriet. På tisdagen godkändes lagpaketet om kritiska råmaterial av parlamentet…Förslag till ny lagstiftning om gruvproduktionen i EU – Vad betyder det för Sverige?

För att klara klimatomställningen och stärka EU:s försörjningsberedskap krävs ökad europeisk…Svemin: ”Det här är stort!”

På torsdagen beviljade Mark- och miljödomstolen Kaunis Iron…Gruvnäringen: Vi kan bespara världen 30 miljoner ton koldioxid

Sverige befinner sig i början av en grön industriell revolution. Och det…Grönt ljus för gruvan i Pajala

Torsdagens dom visar att Kaunis Iron har…Den akuta cementkrisen är inte löst

Den rättsliga prövningen är över för den här gången – utan att den akuta cementkrisen är löst….Svemin: ”Kafka-artade tillståndsprocesser – ett sänke för Sverige!”

”Den högaktuella cementkrisen sätter fingret på just den infekterade skärningspunkten mellan ideologisk klimatambition och det reella förändringsarbete…Svemin: ”Kortsiktig frist förändrar inte systemfelet med ineffektiva tillstånd”

Regeringens förslag till tillfällig förändring i miljölagstiftningen innebär att Cementa – inom ramen för gällande miljötillstånd – kan fortsättasin produktion fram till nästa sommar….