Nyheter

Gruvnäringen: Vi kan bespara världen 30 miljoner ton koldioxid

Sverige befinner sig i början av en grön industriell revolution. Och det går snabbt. Så snabbt att vi i gruvindustrin nu uppdaterat vår Klimatfärdplan.

– Med rätt förutsättningar från politiken kan vi lägga grunden både till genomförandet av den svenska industrins färdplaner och, genom export, till hela Europas omställning, säger Maria Sunér, vd Svemin.

Metaller och mineral är helt nödvändiga för att producera de klimatteknologier som behövs för den gröna samhällsomställningen. Här i Sverige kan vi dessutom göra det klimatvänligare än på nästan alla andra håll i världen. Vindkraftverk, solpaneler, elbilar och batterier, alla kräver de metaller i högre grad än i de teknologier som används idag. Klimatomställningen är dessutom den enskilt viktigaste drivkraften till ökad efterfrågan på många metaller.

Mycket har hänt inom den svenska gruv- och mineralbranschen sedan den första klimatfärdplanen publicerades 2018. Våra medlemsföretag har tagit ytterligare steg för att minska sina klimatutsläpp och utarbetat färdplaner för strategiskt hållbarhetsarbete. I den nya Klimatfärdplanen som lanserades på tisdagsmorgonen räknar branschen på hur stor denna klimatnytta är.

– Vi uppskattar att utsläpp av 6 miljoner ton CO2 per år undviks redan i dag. Men klimatnyttan kan växa sig långt större: mer än 30 miljoner ton fram till 2045, genom planer för ökad produktion, mer avancerade och fossilfria processer, en ny generation gruvmaskiner, och ytterligare vidareförädling, säger Sandra Lindström, klimat- och energiexpert på Svemin.

Sverige har nu möjlighet att ta ett större globalt ansvar för klimatomställningen genom att utnyttja svensk gruvindustris potential. För att lyckas krävs gehör från politiken, i den här uppdaterade klimatfärdplanen har vi en lista på tio tydliga krav.

– Vi riktar oss direkt till våra styrande politiker, bara med deras stöd kan detta bli verklighet. 30 miljoner ton koldioxid står på spel, säger Sandra Lindström.

Vid lanseringen fick hon medhåll av de närvarande politikerna som alla visade viss självkritik.

– Vi i politiken ligger bakom kurvan, vi får verkligen pinna på för att hänga med i branschens enorma framsteg. Vi måste accelerera när det gäller tillståndsgivningen, när det gäller den fossilfria elförsörjningen och även kompetensförsörjningen, menade Martin Ådahl (C).

Mattias Jonsson (S) höll med och lade till:

– Vi ska vara stolta över den gruvnation vi är, men vi behöver också finnas där från politiken och skapa förutsättningar, sa han. 

Enigheten sträckte sig över hela politiska skalan.

– Politiken ska inte stå i vägen. Företagen är den nya miljörörelsen, rädda klimatet kan man göra på jobbet numera, sammanfattade Jessica Rosencrantz (M).

Svemins uppdaterade klimatfärdplan är inte bara gruv- och mineralnäringens, den lägger också grunden för övriga 21 branscher inom Fossilfritt Sverige att lyckas med sin respektive omställning. Om vår bransch som första ledet i värdekedjan lyckas med omställningen kommer det ge bättre förutsättningar för fler efterföljande branscher att producera klimatsmarta produkter av våra material.

– Utan hållbart producerade metaller och mineral – ingen hållbar omställning. Klimatomställningen börjar i gruvan, säger Maria Sunér.