Nyheter

Grönt ljus för gruvan i Pajala

Torsdagens dom visar att Kaunis Iron har haft rätt i sak. Det är givetvis en stor lättnad, inte bara för företaget utan för den svenska gruvnäringen i stort.

– Det är viktigt att tillstånd som vunnit laga kraft fortsätter gälla. Gruvnäringen har oerhört långa planeringshorisonter och är helt beroende av ett pålitligt tillståndssystem, säger Maria Sunér, vd Svemin.

Mark- och miljödomstolen beslutade i domen att begränsa Kaunis Irons tillstånd så att den tillåtna produktionsvolymen blir 7 miljoner ton malm per år istället för 20 miljoner ton. Den begränsningen motsvarar ungefär Kaunis Irons nuvarande brytning. I praktiken påverkas därför inte verksamheten.

Domen är ändå en lättnad för branschen

– Förtroendet för och tilliten till det svenska systemet för tillståndsprövningar är minst sagt urholkat, säger Maria Sunér. Därför är det glädjande att domstolen nu slagit fast att Kaunis Iron bedriver en miljömässigt korrekt gruvverksamhet med god miljöprestanda.

De senaste åren har dock Sverige rasat på internationella listan över attraktiva gruvländer. Läget har blivit allt mer akut det senaste året med fler uppmärksammade ärenden, exempelvis Cementa och LKAB.

Svemin lanserade därför i höstas ett reformpaket med konkreta inspel på åtgärder för att åstadkomma effektiva och mer förutsebara tillståndsprövningar.

– Våra politiker måste ta tag i tillståndsfrågan nu för att dra nytta av det starka svenska gruvklustret och den potential som finns här i landet, säger Maria Sunér. Både för klimatet och för arbetstillfällen.

FAKTA – Kaunis Iron och tillstånden

Kaunis Iron har ansökt om nytt och utökat miljötillstånd för gruvan, den huvudförhandling var planerad att inledas på måndag 17 januari. Nyligen kom dock beskedet att den förhandlingen skjuts upp på grund av en försening i översättning av domstolshandlingarna till finska. Nytt datum är ännu ej bestämt. Tills vidare bedriver företaget verksamheten vidare enligt befintligt tillstånd.