Tag: Region Skåne

Solbrukstest i Skåne för att utveckla bästa metod för dubbel markanvändning

SolarEdge, en ledande leverantör av DC-optimerad växelriktarteknik för solenergi i Sverige och globalt, har inlett ett samarbete…Nytt samarbete för Skånes elektrifiering

Ett samarbete mellan Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Svenska kraftnät och…Effektprognoser ska påskynda och säkra Skånes framtida energiförsörjning  

För att lättare kunna se var och när energibehoven kommer att finnas i framtiden, lanserar…Så kan Skånes företag bättre hantera vattenbrist

Tillgång till vatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd är grundläggande inte…Ny studie: 9 500 GWh biogas kan produceras i Skåne, Halland och Västra Götaland

Redan nu finns tillräckligt med restströmmar för att producera 5 900…Region Skåne: ”Risk för skenande elpriser i Skåne när SydVästlänken försenas ytterligare”

I förra veckan meddelade Svenska kraftnät. Överföringen av effekt till Skåne är beroende av att spänningen stabiliseras lokalt. Denna stabilisering går att åstadkomma antingen genom elproduktion som går att planera eller med kraftelektronikRegionråden i Skåne: ”Ygeman har lämnat Skånes elkonsumenter åt sitt öde”

”Socialdemokraterna och Miljöpartiets havererande energipolitik har lämnat djupa sår i Skånes elförsörjning. I fredags nådde elpriset nya prisrekord som berodde på kallare väder och lite vindproduktion. Sverige behövde då importera smutsig el från…Greater Copenhagen Green Deal: Förnybar energi och cirkulär ekonomi

Förnybar energi, energieffektivitet, cirkulär ekonomi och klimatanpassning är de fokusområden som fyra innovationsforum kommer att utveckla i det nyligen godkända…Skåne Solar Award 2019 går till TePe Munhygienprodukter AB

Solcellsanläggning om 253 kW på huvudkontoret i Malmö…Sydskånska företag går samman och startar en lärlingsutbildning

Det är åtta industriföretag i Trelleborg och Svedala som, tillsammans…