Nyheter

Regionråden i Skåne: ”Ygeman har lämnat Skånes elkonsumenter åt sitt öde”

”Socialdemokraterna och Miljöpartiets havererande energipolitik har lämnat djupa sår i Skånes elförsörjning. I fredags nådde elpriset nya prisrekord som berodde på kallare väder och lite vindproduktion. Sverige behövde då importera smutsig el från polsk kolkraft för att undvika strömavbrott. Situationen i Skåne innebär stora risker, i vissa avseenden uppfylls inte ens lagkraven. Men energiminister Anders Ygeman (S), fortsätter att förneka att Skåne ens lider av effekt- och kapacitetsbrist”.

Det skriver Louise Eklund (L) och Anna Jähnke (M) i ett debattinlägg i Kvällsposten:

”Skåne har under en längre tid haft omfattande problem med sin elförsörjning. Ett resultat av den låga produktionskapaciteten i södra Sverige tillsammans med en bristande överföringskapacitet från norr till söder. Detta förhindrar nyanslutningar av både produktion, infrastruktur, fastigheter och bostäder och slår hårt mot regional tillväxt. Vidare fortsätter sydsvenska elkonsumenter ha ett eftersatt elnät och Sveriges högsta elpriser. Periodvis har priset varit mer än tio gånger högre i söder än i norr.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.expressen.se/kvallsposten/debatt-kvp/ygeman-har-lamnat-skanes-elkonsumenter-at-sitt-ode/