Tag: Miljöpolitik

Mer värdefull skog ska skyddas genom ersättningsmarker

Regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att skapa förutsättningar för att skydda mer värdefull skog genom att använda s.k. ersättningsmarker från Sveaskog. Ersättningsmark ska…Nya åtgärder för att motverka avfallsbrottslighet

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag som ska förbättra avfallshanteringen och ge…Nytt samarbete för att nå en ny global överenskommelse om plast

Miljö- och klimatminister Per Bolund deltog den 2 september digitalt i ett internationellt ministermöte om marin plastnedskräpning och plastföroreningar. På mötet…IKEM välkomnar regeringens utredning om miljöprövning

På tisdagen tillsatte regeringen en utredning som ska se över det nuvarande systemet för miljöprövning och lämna förslag…IKEM kritiska till den nya plastskatten

― Vi är besvikna på att utredningen särbehandlar plasterna samt inte gynnar återvunnen eller biobaserad plast, säger Lena Lundberg som ansvarar för plastråvarufrågor på IKEM. Den föreslagna…Regeringen godkänner export av koldioxid avsedd för lagring under havsbotten

Regeringen har beslutat att Sverige ska godkänna ändringen av Londonprotokollet som…Regeringen förlänger initiativet Fossilfritt Sverige till 2024

Initiativet ska stödja näringslivet i återhämtningen under och efter coronakrisen. Initiativet…Energiföretagen: ”Utsläppen av växthusgaser i Sverige har minskat kraftigt sen 1990”

Utsläppen av växthusgaser från egen uppvärmning av bostäder och lokaler har minskat kraftigt – med 8,4 miljoner ton sedan 1990. Minskningen beror på att egen uppvärmning med olja har ersatts av…