Nyheter

IKEM välkomnar regeringens utredning om miljöprövning

På tisdagen tillsatte regeringen en utredning som ska se över det nuvarande systemet för miljöprövning och lämna förslag på åtgärder för att uppnå en modernare och mer effektiv miljöprövning.

― Vi har länge efterfrågat en förändring av tillståndsprocessen och är mycket glada över dagens besked, säger Rebecca Wennerberg, Miljöjurist IKEM.

Syftet med utredningen är att genom horisontella förändringar i miljöprövningen underlätta för miljö- och klimatförbättrande investeringar och åstadkomma snabbare och enklare prövningsprocesser samtidigt som ett bibehållet miljöskydd säkerställs.

Vi ser fram emot att få möjlighet att delta i utredningsarbetet med konkreta förslag från industrin. En effektivare tillståndsprocess är nödvändig för att vår industri ska kunna göra de investeringar som behövs för att klara av omställningen men också för att säkra att vi även i framtiden har en stark industri som bidrar till Sveriges välfärd, säger Rebecca Wennerberg.

Ett regelverk som underlättar investeringar underlättar även miljöförbättringar. IKEM anser därför att prövningen bör utformas på ett sätt som främjar investeringar som driver teknik- och metodutvecklingen mot minskad negativ miljöpåverkan.

En viktig förändring som IKEM hoppas få se är att befintliga verksamheter som huvudregel ska prövas genom ändringstillstånd.

― Men viktigast av allt är att det inte stannar vid en utredning utan att man vågar lyssna på industrin och genomför de förändringar som behövs för att stärka rättssäkerheten och effektivisera miljötillståndsprocessen, avslutar Rebecca Wennerberg.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2021