Tag: elsystem

Ny utredning: Västsvenska elnätsbolag kan främja elsystemets utveckling

Elnätsbolagen i Västsverige kan främja utveckling av elsystemet genom att underlätta…Ny utredning: Sydvästsveriges elnätsbolag främjar elsystemets utveckling

Elnätsbolagen i Sydvästsverige kan främja utveckling av elsystemet…SVEAB Anläggning färdigställer en av Sveriges största batteriparker

SVEAB Anläggning har utfört markarbeten…Debatt: ”Har Moderaterna viljan att visa ledarskap för att ge Sverige stabil el?”

”Politiska beslut har destabiliserat elsystemet: planerbar el som stabiliserar elnätet…Sveriges första virtuella kraftverk av sitt slag

En ökande andel sol- och vindkraft i den svenska energimixen, i kombination med en ökande elkonsumtion, skapar…Riksrevisionen: ”Otillräckliga statliga åtgärder för ett effektivt elsystem”

Regeringen och de statliga myndigheterna har inte genomfört åtgärder på ett tillräckligt effektivt sätt för att elsystemet…Debatt: ”Jobben på Hybrit blir få och dyra”

”Om regeringen vill skapa fler arbetstillfällen är det 26 000 gånger mer effektivt att lösa elbristen i Sydsverige än att förstöra…Tekniska verken första vindkraftsproducenten som levererar frekvenstjänster till Svenska kraftnät

Det är vindkraftsparken Häjsberget & Södra Länsmansberget i Sunne som bidrar…552 miljoner till forskning och innovation inom framtidens elsystem

Nu startar Energimyndigheten sitt nya forsknings- och innovationsprogram…Sverige förstärker energisamarbetet med Indien

Energimyndigheten har avsatt 25 miljoner kronor för att stödja samarbetsprojekt mellan svenska och indiska parter inom området smarta elnät….