Nyheter

Tekniska verken första vindkraftsproducenten som levererar frekvenstjänster till Svenska kraftnät

Det är vindkraftsparken Häjsberget & Södra Länsmansberget i Sunne som bidrar till att hålla frekvensen i elnätet och stabilisera det vid störningar.

Omställningen av energisystemet till mer förnybar elproduktion sker i snabb takt. Det innebär större utmaningar med att balansera systemet och ett ökat behov av flexibla resurser.

– Jag är stolt över att vi som ett relativt litet bolag går i bräschen för att stabilisera frekvensen i det svenska elsystemet. Jag är extra glad över att vi är det första bolaget inom vindkraft som säljer de här nya tjänsterna till Svenska kraftnät och därmed hjälper dem att fullfölja sitt uppdrag, säger Charlotta Sund, vd och koncernchef för Tekniska verken i Linköping.

Tillsammans med leverantörer och det egna elhandelsbolaget Bixia, har Tekniska verken tagit fram en helhetslösning som nu möjliggör en leverans av frekvenstjänster från den egna vindkraften.

– Den här typen av lösningar hör till framtiden. Som första bolag i Sverige både vill och kan vi nu hantera stödtjänsterna för alla våra producenter och konsumenter som har den utrustning som når upp till Svenska kraftnäts krav. Det svenska elsystemet behöver mer reglerbarhet utifrån den stora mängden förnybar elproduktion som är på väg in, säger Morgan Andersson, chef Krafthandel på Bixia.

Utvecklingen av stödtjänster på elmarknaden är en nödvändig del för att lösa det svenska elsystemets utmaningar.

– Att vindkraftens produktion nu blir möjlig för frekvensstyrning innebär positiva konsekvenser för elbalanssystemet. Vindkraften är ju till viss del ett problem för det svenska elnätet, så det är roligt att vi nu istället är en del av lösningen för att stabilisera balansen, säger Jonathan Hjort som är projektutvecklare för vindkraft på Tekniska verken i Linköping.

Fakta

Svenska kraftnät ansvarar för att Sveriges kraftsystem är i balans, det vill säga att förbrukning och produktion av el hela tiden är lika stora. På detta sätt hålls frekvensen i elnätet stabil. Svenska kraftnät upphandlar effektregleringstjänster för att kunna fullfölja sitt uppdrag.