Nyheter

Debatt: ”Jobben på Hybrit blir få och dyra”

”Om regeringen vill skapa fler arbetstillfällen är det 26 000 gånger mer effektivt att lösa elbristen i Sydsverige än att förstöra elsystemet ytterligare med ett megaprojekt. Energimyndigheten har en historia av att skapa ”gröna bubblor”

Det skriver Jan Blomgren, professor i tillämpad kärnfysik och egen företagare inom rådgivning och utbildning på kärnkraftsområdet, Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi, IFN och Christian Sandström, biträdande professor i företagsekonomi, JIBS & Ratio i en debattartikel i Expressen:

”När planerna på vätgasstål presenterades var minskade CO2-utsläpp det bärande argumentet. Om projekten skulle leda till sådana minskningar till rimlig kostnad och om projekten skulle bli lönsamma för de inblandade huvudsakligen statliga bolagen och samhället har vi inga invändningar.”

”Vi har dock återkommande påpekat att vi hyser oro för att så inte blir fallet, men de inblandade företagen har inte, trots upprepade påstötningar, svarat på hur de ska få fram den enorma mängd el som krävs.”

”Nyligen har ett annat argument börjat förekomma: att dessa projekt kommer att leda till omfattande arbetstillfällen. Detta tarvar en granskning.”

Läs hela debattartikeln här: 

https://www.expressen.se/debatt/jobben-pa-hybrit–blir-fa-och-dyra/