Tag: dricksvatten

VA-podden #34 – Cecilia Katzeff om vattenbesparing och hållbar användning av dricksvatten

I det här avsnittet får vi lyssna på Cecilia Katzeff som pratar om hur vi kan få ändrat beteende kring användningen av dricksvatten. Cecilia…Invigning av ny rökgasrening på fjärrvärmeverket i Hässleholm

En stor investering i modern miljöteknik, som ger effektivare utnyttjande av bränsle, lägre utsläpp…Sweco hjälper Ukraina bygga dricksvattensystem

Sweco ska delta i den pågående återuppbyggnaden och moderniseringen av Ukraina genom att bidra….Vattenindustrin: Underhållsskulden för dricksvatten och avlopp ökar med tio miljarder varje år

För att förhindra…Åtgärder för dricksvattenkvaliteten i Perstorps kommun

Under 2022 drabbades många Perstorpsbor av missfärgat och illaluktande dricksvatten…Enköping vill ha Västeråsvatten – planerar för lång vattenledning

Enköping vill att Mälarenergi i Västerås levererar dricksvatten till kommunen. Därför planeras…VA SYD satsar på återvunnet avloppsvatten

I höst börjar VA SYD bygga en ny vattenkiosk i Eslöv i syfte att kunna erbjuda återvunnet avloppsvatten till både offentliga och privata aktörer. Målet är utveckla nya metoder…Anolytech deltar i projekt som årligen sparar 75 miljoner liter dricksvatten

När Ystads kommun 2016 invigde sitt nya avloppsreningsverk…Samråd om den framtida dricksvattenförsörjning i Malmöregionen

VA SYD bjuder in till samråd om Grevie vattentäkt. Den 100-åriga grundvattentäkten förnyas för att bibehålla en trygg och säker dricksvattenförsörjning…Pär Dalhielm från Svenskt Vatten invald i ”Vatteneuropas” högsta organ

Den europeiska vattensektorns gemensamma organisation, EurEau, valde…VA SYD häver kokningsrekommendationen – vattnet åter rent i delar av Malmö och Lund

Nu visar prover att dricksvattnet i Lund och Malmö är helt rent och går bra att dricka, precis som vanligt. VA SYD häver därför kokningsrekommendationen i Björnstorp, Lund samt…Försvarsmakten kände i flera år till att brandsläckningsskum kunde förorena grundvattnet

Detta innan föroreningar hittades i dricksvattnet i Kallinge i Blekinge 2013. Det visar…