Nyheter

Enköping vill ha Västeråsvatten – planerar för lång vattenledning

Enköping vill att Mälarenergi i Västerås levererar dricksvatten till kommunen. Därför planeras för en cirka 30 kilometer lång vattenledning mellan de två städerna.

– Vi har riktigt bra vatten i Västerås och vi har kapacitet att leverera det Enköping behöver, säger Ann-Charlotte Duvkär, vd för Mälarenergi Vatten.

En avsiktsförklaring om att utreda möjligheterna till att bygga vattenledningen finns redan. Den undertecknades 2019 av Enköpins kommun och Mälarenergi. I maj 2021 tog Tekniska nämnden i Enköping beslut om att det befintliga grundvattnet ska blandas med dricksvatten från Västerås, med proportionerna 50 procent vardera och att detta genomförs genom att en dricksvattenledning läggs mellan Västerås och Enköping.

Torsdagen den 23 mars i år togs ett nytt steg. Då fattade Tekniska nämnden i Enköping beslut om att starta arbetet med planering och projektering. Kostnaden för planeringsskedet är beräknat till 95 miljoner kronor. Detta förarbete ska vara klart 2026 och bland annat ge svar på hur och var vattenledningar och dricksvattenanläggningar ska läggas. Även de totala kostnaderna för dricksvattenprojektet ska tas fram under planeringsskedet.

Två vattenkällor för säkrare leverans

– Vi ser fram emot att samarbeta med Mälarenergi. Vi kallar det ett generationsprojekt, där vi får ett nytt dricksvattensystem som ska hålla i lång tid framöver, för ett Enköping som växer och för framtida generationer Enköpingsbor. Med två vattenkällor får vi en säkrare leverans av dricksvatten som ska hålla hög kvalitet och vi vill minimera risken för att våra kunder inte ska få dricksvatten i kranen, säger Danielle Littlewood, tf. vatten- och avloppschef Enköpings kommun.

Förstärkt samarbete i Mälardalen

Ann-Charlotte Duvkär, vd för Mälarenergi Vatten, tycker att projektet är både spännande och viktigt:

Enköpings kommun vill, genom samverkan med Mälarenergi, säkra god kvalitet på både dricksvatten och leveransen av vattnet. Vi vet att vårt vatten håller hög kvalitet och det är jätteroligt att fler vill ta del av det. Det här är ett stort och roligt projekt. Det handlar om förstärkt samarbete i Mälardalen med syfte att säkra vattenkvalitet, men också om utveckling i regionen mer generellt.

Mälarenergi Vatten har inte tagit beslut om investering än, men projektet finns med i bolagets långtidsbudget. Den gemensamma planeringen väntas pågå fram till 2026, medan själva byggnationen är planerad till 2026–2029, vilket i så fall innebär att ledningen kan tas i drift hösten 2029.

Foto: Andreas Lischka